Més informació [ Detall d'activitat

 
3000290503   Expressa’t amb Flipgrid
2020-2021   Conferència. Primària-Secundària
  
   22/10/2020 - 22/10/2020 (2 hores) de 17:30h a 19:30h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
   (Col·labora CRP Baix Llobregat VI, Sant Vicenç dels H.)
  
  
Persones destinatàries   Docents. Internivell.
  
Certificació   Per les característiques d'aquesta activitat, no es lliurarà certificat d'assistència
  
Descripció   La idea principal serà presentar l'eina Flipgrid com un recurs per afavorir la millora de la competència comunicativa i fomentar l'aprenentatge a partir de la reflexió.
  
Objectius   -Promoure la capacitació de professorat a través de el disseny i posada en pràctica de projectes d'aprenentatge amb L’eina Flipgrid.
-Propiciar la interacció dels docents a través de la formació i la construcció d'una comunitat de bones pràctiques al voltant de L’eina.
- Conèixer, comprendre, analitzar i reflexionar sobre l’eina, les seves implicacions, avantatges, problemes derivats de la seva implementació.
- Comprendre i reflexionar sobre el rol de professor i l'alumne, analitzar les implicacions metodològiques de la seva implementació a l'aula.
- Reflexionar i compartir diferents propostes d’implementacions.
  
Continguts   - Aproximació i Coneixement de L’eina Flipgrid.
• Flipgrid i la seva relació amb metodologies didàctiques significatives.
• Disseny d'activitats amb L’eina i aprofitament dels recursos que ofereix.
  
Formador/a   Óscar de Paula Rivera
  
Organització   ST al Baix Llobregat
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent