Més informació [ Detall d'activitat

 
2002010542   Obrim un projecte eTwinning
2019-2020   Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   19/2/2020 - 18/3/2020 (15 hores) de 17:15h a 20:15h
   ST Comarques
   Casp, 15 (Barcelona) 
   Activitat passada a format virtual, instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19
  
Accessos   Plànol
Inscripció   09/01/2020 - 19/01/2020
  
Persones destinatàries   Infantil
Primària
Secundària obligatòria
Batxillerat
Formació professional inicial
Formació persones adultes
Ensenyaments artístics i esportius
Escoles oficials d'idiomes
  
Requisits de certificació   . Activitats presencials i semipresencials: Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials
. Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
  
Descripció   Curs per a centres que vulguin començar un projecte eTwinning
  
Objectius   . Iniciar un projecte eTwinning
. Conèixer el Twinspace
  
Continguts   . Cerca de socis
. Registre de projectes
. Creació d'un primer projecte
  
Formador/a   Raquel Hernandez Taberner
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   nbolivar@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   19/02/2020   1715   2015 
 Sessió 2   dimecres   04/03/2020   1715   2015 
 Sessió 3   dimecres   18/03/2020   1715   2015 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent