Més informació [ Detall d'activitat

 
2001070555   Presentació de les Directrius IFLA
2018-2019   Conferència. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   21/1/2019 - 21/1/2019 (2 hores) de 17:00h a 19:00h
   ST Comarques
   Casp, 15 (Barcelona) 
  
  
Accessos   Plànol
Inscripció   09/01/2019 - 18/01/2019
  
Persones destinatàries   Responsables de biblioteques de centres educatius, membres de l’equip directiu, membres de la comissió de biblioteca dels centres educatius, bibliotecaris i altres.
  
Certificació   Per les característiques d'aquesta activitat, no es lliurarà certificat d'assistència
  
Descripció   Presentació de la nova edició de les Directrius IFLA per a la biblioteca escolar, traduïdes pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC) i en col·laboració amb el Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament
  
Objectius   -Actualitzar els coneixements dels professionals de la biblioteca escolar d’un centre educatius
-Presentar la nova edició de les Directrius IFLA per a la biblioteca escolar
  
Continguts   La segona edició de les Directrius IFLA per a la biblioteca escolar representen, respecte a la primera edició, una actualització del desenvolupament professional del bibliotecari escolar en el context de la segona dècada del s. XXI, amb tots els canvis a nivell tecnològic, social i cultural que han tingut lloc i que seguiran succeint en un entorn cada cop més canviant.
L’actualització i el continu reciclatge del professional encarregat de la biblioteca escolar és fonamental per a un òptim funcionament d’aquesta i per a la seva correcta implementació dins del projecte escolar.
  
Organització   Servei de Suports i Recursos Lingüístics
  
E-mail   ranton2@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent