Més informació [ Detall d'activitat

 
1020330511   Ments curioses 0-18 : Com acompanyar l'aprenentatge...?
2015-2016   Seminari. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   26/10/2015 - 25/4/2016 (20 hores) de 17:30h a 19:30h
   CRP Eixample
   Mallorca, 219 (Barcelona) 
  
  
Accessos   Veure plànol
Inscripció   10/09/2015 - 27/09/2015
  
Requisits de certificació   -Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de la
formació.
­-Avaluació positiva de tasca individual d'aplicació a l'aula en
relació amb l'aprofitament i la transferència dels continguts
treballats.
  
Descripció   Els éssers humans aprenem a partir de la nostra interacció amb el món que ens envolta. Les institucions educatives, cíclicament, es pregunten sobre la millor manera d'acompanyar el procès de desenvolupament/aprenentatge dels infants i joves i amb aquest objectiu posen en funcionament diferents propostes (espais/ambients d'aprenentatge, treball per projectes, aprenentatge col·laboratiu,...) Les metodologies canvien però, els interrogants fonamentals als que donar resposta són els mateixos: Com aprenem?. Com acompanyar el procés d'aprenentatge?. Quin és el paper de l'educador/ensenyant en aquest procés?...

  
Objectius   ­1. Aprofundir en el paper de l'alumnat com a protagonista del seu aprenentatge.
­2. Aprofundir en les preguntes que propicien la interpretació.
­3.Reflexionar sobre com s'acompanya a l'alumnat en el seu aprenentatge.
4.Treballar l'avaluació.
  
Continguts   1. Preguntes que propicien la recerca: que descriuen, que
interpreten, que planifiquen metodologies.
­2. Protagonisme de l'alumnat.
3. Paper de l'educador/ensenyant en aquest procés: acompanyar, guiar...
­4. L'avaluació.
­5.Documentació i recollida d'informació.
  
Observacions   El seminari es farà en dilluns. S'informarà del dia d'inici a les persones inscrites.
  
Formador/a   Lluís Vallvé
  
Organització   Consorci d'Educació de Barcelona
  
E-mail   crp-eixample@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   26/10/2015   1800   2000 
 Sessió 2   dilluns   30/11/2015   1800   2000 
 Sessió 3   dilluns   18/01/2016   1800   2000 
 Sessió 4   dilluns   22/02/2016   1800   2000 
 Sessió 5   dilluns   14/03/2016   1800   2000 
 Sessió 6   dilluns   25/04/2016   1800   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent