Més informació [ Detall d'activitat

 
1000140512   Tecnologia accesible
2019-2020   Taller. Professionals dels equips d'assessorament psicopedagògic
  
   11/11/2019 - 15/6/2020 (15 hores) de 13:30h a 15:00h
   CEE Pont del Dragó
   c. Sagrera, 179 (Barcelona) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 11/11/2019
  
Persones destinatàries   El curs està dirigit a professionals en actiu, mestres d’educació especial, logopedes, psicopedagogs d’escoles o centres públics/concertats que atenen alumnes NEE’s i necessitin ampliar la seva formació en la tecnologia de suport.
  
Requisits de certificació   Assistència presencial del 80% i presentació del cas pràctic
  
Descripció   En aquest taller es presenten recursos de suport a la comunicació com de reforç a la lectoescriptura.
L’objectiu és conèixer i recopilar tot un seguit d’eines (programari, web’s, aplicacions…) i d’accés per poder introduir-les en la pràctica educativa.

  
Objectius   -Analitzar i avaluar el potencial d'aplicació de noves metodologies, tendències i experiències de bon ús de la tecnologia per a l'educació i comunicació.
-Conèixer i utilitzar noves eines i recursos tecnològics d’ús pedagògic.
-Conèixer les diferents opcions d’accessibilitat dels productes de suport.
  
Continguts   -Programari / aplicacions / web’s de lliure distribució per treballar els prerequisits de la lectoescriptura.
-Programari / aplicacions / web’s de lliure distribució per afavorir la comunicació.
-Programari i material específic relacionat amb la tecnologia d’assistència.
-Eines de suport en alumnat amb discapacitat motriu / visual / cognitiu i trastorns de l'espectre de l'autisme (TEA).


  
Observacions   Presencials 12h i 3 h no presencials.
Indispensable disposar d'ordinador portàtil i pendrive.
  
Organització   Servei d'Atenció Educativa Inclusiva i Orientació
  
E-mail   seem.ceb@gencat.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   11/11/2019   1330   1500 
 Sessió 2   dilluns   16/12/2019   1330   1500 
 Sessió 3   dilluns   20/01/2020   1330   1500 
 Sessió 4   dilluns   17/02/2020   1330   1500 
 Sessió 5   dilluns   23/03/2020   1330   1500 
 Sessió 6   dilluns   27/04/2020   1330   1500 
 Sessió 7   dilluns   25/05/2020   1330   1500 
 Sessió 8   dilluns   15/06/2020   1330   1500 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent