Més informació  

 
REC3263922   Community manager educatiu
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/7/2021 - 31/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   39
  
Requisits de certificació   - Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul (100% d’activitats).
- Avaluació positiva del projecte per implementar a l'aula.
- Participació activa als fòrums.
- Respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   Internet ha revolucionat la forma de comunicar-nos. Les xarxes socials s’han convertit en un mecanisme òptim per establir relacions entre les persones en tots els àmbits. En una societat “sempre connectada”, es necessari utilitzar el potencial de les xarxes socials en les organitzacions educatives, molt especialment en els centres educatius, en el que es continua apostant per mitjans de comunicació massa tradicionals i poc immediats, per a portar a terme el seny pal de comunicació amb la comunitat educativa.
Amb aquest curs, el participant serà capaç d’entendre la necessitat de disposar d’una persona que es faci càrrec de la selecció i gestió dels nombrosos medis socials en el que les organitzacions educatives podem tenir presència
  
Objectius   Els objectius generals del curs son los següents:
- Entendre la necessitat de la figura del Community Manager en qualsevol organització educativa per afrontar una adequada comunicació 2.0 i ser capaç de poder trobar possibles candidats dins l’organització educativa.
- Comprendre la importància de la web i del bloc com a eines de comunicació i de creació de continguts per les organitzacions educatives.
- Seleccionar les xarxes socials més adequades per donar presència a les escoles i instituts
- Conèixer quines són les funcions d’un Community manager educatiu.
- Definir un pla de comunicació i presència en les xarxes socials per a la nostra organització educativa.
  
Continguts   El curs es compon de 5 unitats o mòduls

1. La figura del community manager educatiu.
Mòdul on es treballaran les característiques i habilitats que ha de tenir el CME. En aquest mòdul es determinaran les funcions que tot CME ha de desenvolupar

2. Eines de comunicació i creació de continguts.
Mòdul en que es treballaran les diferents eines de comunicació o creació o curació de continguts a l'hora de publicar en nom de la nostra Instittució formativa

3. Les xarxes socials.
De quines xarxes socials dispossem?, en quines hem de publicar? com hem de publicar? amb quina frecuència? Totes aquestes preguntes seran les que motivaran aquest mòdul; com hem d'utilitzar les diferents xarxes socials i com guanyar reputació com a centre educatiu

4. Funcions del Community Manager Educatiu.
Creació del checklist del CME on es marcaran les prioritats de la tasca del CME així com la temporalització de les publicacions

5. El Pla de comunicació (PLE).
Creació per part del participant del pla de comunicacio per les xatrxes socials del propi centre per tal d'endegar les tasques del CME.
  
Formador/a   Carlos Marín
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 02/06/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).