Més informació  

 
REC3253922   Aprenentatge basat en reptes. (ESO, Batxillerat i Cicles)
2020-2021   Curs. Secundària en general
  
   1/7/2021 - 31/7/2021 (60 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   49
  
Requisits de certificació   - Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul (100% d’activitats).
- Avaluació positiva del projecte per implementar a l'aula.
- Participació activa als fòrums.
- Respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   El treball en equip, l'actitud emprenedora, el pensament creatiu, les habilitats de comunicació , el compromís, la solidaritat… juntament amb les competències específiques de cada especialitat, són alguns de les aptituds necessàries a desenvolupar per les persones que han de desembolicar-se en l'actual mercat laboral. El professorat d'FP Euskadi, tal com el fa fins ara , exerceix un paper important, ha de predicar amb l'exemple , canviant i adequant les seves metodologies per a l'aplicació de models avançats d'aprenentatge com és el model d'aprenentatge actiu col·laboratiu “basat en reptes”. Per a acompanyar als equips docents en aquest desafiament llancem una nova oferta formativa, que permetrà viure i experimentar el canvi metodològic dissenyant, dinamitzant i posant en marxa l'aprenentatge col·laboratiu basat en reptes a la seva aula.
  
Objectius   1. Situar al professorat com a agent actiu del model d'aprenentatge basat en reptes
2. Orientar al professorat com a generador de nous escenaris d'aprenentatge cap al marc d'aprenentatge col·laboratiu basat en Reptes
3. Conèixer algunes tècniques bàsiques de creació i dinamització d'Equips de Treball.
4. Conèixer diferents metodologies didàctiques
5. Analitzar l'enfocament d'Avaluació del Model d'aprenentatge basat en reptes
6. Conèixer les eines d'Avaluació de Competències
7. Dissenyar un Repte
8. Implementar a l'aula un escenari d'aprenentatge col·laboratiu mitjançant un repte
9. Orientar al professorat en la reprogramació del cicle
10. Reflexionar sobre la importància de la Comunicació com a aspecte clau en un entorn d'Aprenentatge Col·laboratiu
11. Utilitzar eines que facilitin el Pensament Creatiu
12. Utilitzar TIC que afavoreixen i faciliten la comunicació, la cerca d'informació i la creació de materials en un entorn de treball col·laboratiu.
  
Continguts   1.- Fonaments de l'Aprenentatge col·laboratiu:
1.1.- Procés d'aprenentatge en un entorn Actiu Col·laboratiu.
1.1.1.- Què és aprenentatge
1.1.2.- Claus de l'aprenentatge Actiu Col·laboratiu

1.2.- Equips de Treball
1.2.1.- Què és un equip
1.2.2.- Creació d'equips
1.2.3.- Rols dins d'un equip
1.2.4.- Dinamització d'equips

1.3.- Comunicació i transformació de conflictes
1.3.1.- Claus de la comunicació
1.3.2.- L'escolta
1.3.3.- Nivells de comunicació

2.- Aprenentatge col·laboratiu basat en reptes:
2.1.- El concepte de repte.
2.2.- La dinàmica d'un repte: els 11 passos.
2.3.- Reprogramació.

3.- Avaluació per competències:
3.1.- L'avaluació com a Evolució.
3.2.- Protagonistes en l'avaluació.
3.3.- El feedback.
3.4.- Eina SET (Skills Evolution Tool)

4.- Disseny d'un repte:
4.1.- Fases en el disseny d'un repte
4.1.1.- Idea general
4.1.2.- Pregunta essencial
4.1.3.- Repte
4.1.4.- Preguntes, activitats i recursos guia
4.1.5- Solució
4.1.6.- Implementació
4.1.7.- Avaluació
4.1.8.- Validació
4.1.9.- Documentació i publicació
4.1.10.- Reflexió i diàleg
  
Formador/a   Carlos Marín
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 16/06/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).