Més informació  

 
REC0453922   Empresa i negocis a l'’Àsia Oriental
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Secundària Postobligatòria. Batxillerats
  
   1/7/2021 - 31/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   39
  
Requisits de certificació   L'alumne per tal de superar el curs haurà de:
- Superar totes les activitats d'avaluació
- Respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   El curs Empresa i negocis a l'Àsia Oriental dintre del programa de formació de l’Associació Orient x Ponent és un curs que preten donar als alumnes una visió general sobre la situació econòmica actual dels països d’Àsia Oriental, així com les perspectives de creixement, alhora que mostrarà les principals vies per establir negocis a aquells països remarcant la importancia de la cultura de negocis.
Àsia Oriental es un dels principals focus de creixement econòmic a nivell mundial, en el que nombroses empreses estrangeres estan desenvolupant estratègies comercials o d'implantació productiva.
Aquest curs se centra en l'estudi dels principals països de la zona -Xina, Japó, Corea del Sud i Taiwan- des del punt de vista empresarial. Entre aquests països les diferències a nivell de desenvolupament, renda per capita, costums, protocol i legislació són considerables, pel que s'ha considerat oportú realitzar un estudi individualitzat de cadascun d'ells.
Aquestes diferències no impliquen que les empreses hagin de definir estratègies independents per a cada país, sinó que sovint es poden aprofitar sinèrgies. Per exemple, una inversió productiva a Xina pot ser la base per a exportar productes a altres països de la zona, entre ells, Japó i Corea del Sud, si es compleixen els estàndards de qualitat que els consumidors d'aquests dos països exigeixen.
Aquest curs representa, en fi, una aproximació en primer lloc a l'economia i a l'estructura empresarial de cada un dels països estudiats. Seguidament es versa sobre l'anàlisi, per una banda, de les inversions i per l'altra, del paper que juga el màrqueting en aquests sistemes econòmics. Un capítol apart mereixeran les relacions econòmiques entre Espanya i cada país en concret, que com observarem han passat d'una situació de poca rellevància a una altra de creixement continuat. Finalment analitzarem un aspecte d'especial rellevància en les relacions empresarials a la zona: el paper de la cultura dels negocis.

La difusió del curs es realitzarà mitjançant campanya de marqueting digital emprant les següents actuacions
- Difusió del curs a través de la pàgina de Facebook de l’Associació
- Publicació del curs en la secció 'Cursos' del Centro de Estudios y Negocios Asiáticos com a Orient x Ponent, associació
- Campanya de Facebook Ads difonent l’activitat i potenciant la inscripció al curs
- Campanya mitjançant Google Ads
- Mailing de difusió de l’activitat a centres i professors
  
Objectius   Els objectius d'aquest curs són:
1. Comprendre l'estructura empresarial dels països de l'Àsia oriental (la Xina, Taiwan, el Japó i Corea del Sud).
2. Analitzar els elements que intervenen en les negociacions amb països de l'Àsia oriental.
3. Estudiar el protocol de negocis existent en els països de l'Àsia oriental.
4. Conèixer els mecanismes legals que cal per a constituir empreses en els països de l'Àsia oriental.
5. Analitzar l'estat de les relacions bilaterals entre Espanya i la Xina, el Japó, Corea del Sud i Taiwan.
6. Presentar les diferents alternatives d'establiment d'empreses en els països de l'Àsia oriental.
  
Continguts   Mòdul 1: Geografía física i humana a l’Àsia Oriental
1. Introducció
2. Geografia física
3. Geografia humana
4. Idioma


Mòdul 2: Visió general de l’economía a l’Àsia Oriental
1. Introducció
2. Introducció a la regió de l’Àsia oriental
3. Les claus del creixement econòmic a l’Àsia
4. Perspectives: el segle del pacífic asiàtic
5. La diversitat de l’Àsia oriental


Mòdul 3: La cultura dels negocis a l’Àsia oriental
1. Empresa i Negocis a l’Àsia
2. Empresa i Negocis a la Xina
3. Empresa i Negocis a Taiwán
4. Empresa i Negocis al Japó
5. Empresa i Negocis a Corea del Sud
  
Formador/a   Carlos Marín Muñoz
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 21/04/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).