Més informació  

 
REC0433922   Gènere i família en les societats d'Àsia Oriental
2020-2021   Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/7/2021 - 31/7/2021 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2020 - 01/07/2021
  
Cost matrícula (Euros)   39
  
Requisits de certificació   L'alumne per tal de superar el curs haurà de superar totes les activitats d'avaluació i respondre a l’enquesta de valoració final de l’activitat
  
Descripció   Els conceptes bàsics que s'analitzen en el curs Gènere i família en les societats d’Àsia Oriental són útils per comprendre el desenvolupament de les societats dels diferents països que conformen la regió de l'Àsia oriental.
Es desenvoluparà una història global i raonada, que plantegi de quina manera i mitjançant quins mecanismes, relacions i articulacions es van anar conformant les societats de l'Àsia oriental des dels seus inicis fins a l'actualitat. Per això, és una assignatura adreçada a tothom que vulgui profunditzar en el coneixement de les cultures de la Xina, el Japó i Corea.

En aquest curs l’alumne aprofundirà en el coneixement de la zona de l'Àsia oriental a partir de l'estudi del sistema familiar sobre el qual se sostenen. La família és la institució social bàsica, ja que permet tant la reproducció dels seus membres com de les creences i valors de la societat a la qual pertanyen. Aquest fet és especialment rellevant en les societats agràries i no es pot oblidar que la regió de l'Àsia oriental ha estat una zona fonamentalment agrícola fins fa relativament poc temps. Tanmateix, es farà un especial esment a l'estudi de la situació de la dona, tant històricament com en l'actualitat.

A través d'aquests temes l'alumne assolirà una visió àmplia i profunda dels aspectes fonamentals de la societat i la cultura dels països de l'Àsia oriental.

La difusió del curs es realitzarà mitjançant campanya de marqueting digital emprant les següents actuacions
- Difusió del curs a través de la pàgina de Facebook de l’Associació
- Publicació del curs en la secció 'Cursos' del Centro de Estudios y Negocios Asiáticos com a Orient x Ponent, associació
- Campanya de Facebook Ads difonent l’activitat i potenciant la inscripció al curs
- Campanya mitjançant Google Ads
- Mailing de difusió de l’activitat a centres i professors
  
Objectius   Els objectius d'aquest curs són:
1. Plantejar quins mecanismes han anat conformant l'espai social.
2. Veure els canvis que s'han produït en el sistema familiar, des del món tradicional fins als nostres dies.
3. Explicar com els rols de gènere s'han anat construint i transformant al llarg de la història.
4. Descriure la influencia del confucianisme en la construcció de gènere.
5. Mostrar com existeix una clara tensió entre l'esfera pública i la privada en el món de la dona.
  
Continguts   Mòdul 1: Dona, gènere i família a l’Àsia oriental
1. La categoria de gènere en els estudis acadèmics
2. La família en les societats de l’Àsia oriental
3. La dona en la família de l’Àsia oriental

Mòdul 2: Dona, gènere i família a la Xina
1. Evolució de la família a la Xina
2. Família i gènere en la Xina de les reformes

Mòdul 3: Dona, gènere i família al Japó
1. La família en la societat japonesa tradicional
2. La família en la societat japonesa moderna i industrial
3. La dona en la societat japonesa
4. El paper de la dona en la religió i la mitologia shintoista
5. La dona japonesa en les arts i les lletres
6. Consideracions finals. La visió occidental de la dona japonesa. Dos importants estereotips: com a exòtica geisha o com a dona virtuosa i submisa

Mòdul 4: Dona, gènere i família a Corea
1. La família tradicional coreana
2. La vida en la família tradicional coreana
3. La dona en la família tradicional
4. Gènere i família a la Corea moderna i industrial
5. Paper de la dona en la societat coreana actual

Mòdul 5: Dona, gènere i família en altres societats de l’Àsia oriental. Mongols, tibetans, naze, nuosu i ainu
1. Dona, gènere i família en la societat nòmada mongol
2. Dona, gènere i família en el món tibetà
3. Dues minories del sud de la Xina: els naze i els nuosu
4. Dona, gènere i família en la societat ainu

  
Formador/a   Carlos Marín Muñoz
  
Organització   Orient x Ponent
  
E-mail   orientxponent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 21/04/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).