Més informació  

 
REC0140432   L'eina de l'art en els aprenentatges basats en metodologies globalitzades a l'ESO
2019-2020   Curs. Secundària en general
  
   13/1/2020 - 5/4/2020 (40 hores) de 11:00h a h
   Col·legi de Doctors i Llicenciats en BB.AA
   c. Diputació, 294, 2n 2a (Barcelona) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 13/01/2020
  
Cost matrícula (Euros)   190
  
Persones destinatàries   Docents d'educació Secundària.
  
Requisits de certificació   Caldrà assolir el 80% de la puntuació de les activitats proposades, que equivalen a 40h de dedicació
Els criteris d’avaluació seran especificats a l’inici de cada activitat.

Cada mòdul consta de diverses activitats que disposen d’una puntuació per a cadascuna. La totalitat d’activitats suma 100 i si obtenen 80, equival al percentatge necessari per assolir el curs.
  
Descripció   Cost matrícula col·legiats i estudiants: 140€

Aquest curs va dirigit a docents d’educació Secundària que estiguin interessats en desenvolupar metodologies globalitzades -treball per projectes (ABP)- i que vulguin tenir pautes i recursos per introduir activitats d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica de caràcter competencial a l’aula.

L’enfocament del curs parteix de l’ABP per dissenyar pràctiques competencials d’EVP a partir del currículum amb les rúbriques com a instrument d’avaluació formativa.
  
Objectius   1. Conèixer les premisses i els criteris de qualitat del treball per projectes (ABP) i saber-los aplicar en el disseny d’activitats competencials d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica.
2. Conèixer i reflexionar sobre metodologies d’aprenentatge globalitzat: l’aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu, el treball d’equip, l’aprenentatge basat en projectes (ABP) i el treball globalitzat.
3. Introduir les competències transversals i específiques, en el disseny d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica a Secundària.
4. Aprendre a dissenyar rúbriques com a instrument d’avaluació formativa.
5. Adquirir pautes i orientacions per dissenyar activitats competencials d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica a partir de continguts clau amb la finalitat de generar material didàctic personalitzat.
6. Conèixer i experimentar les característiques dels entorns digitals d’aprenentatge i coneixement (TIC-TAC-moodle).
  
Continguts   1. Competències, continguts clau i disseny d’activitats en els treballs globalitzats
1.1. La importància de la creativitat en els aprenentatges.
1.2. Competències, característiques i continguts clau.
1.3. Continguts, metodologia i criteris d’avaluació en l’aprenentatge competencial.
2. Metodologies d’aprenentatge globalitzat: l’aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu, el treball d’equip, l’aprenentatge basat en projectes (ABP) i el treball globalitzat.
2.1. Premisses i criteris de qualitat del treball per projectes (ABP).
2.2. Aplicació i disseny d’activitats competencials d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica.
3. Competències bàsiques i continguts clau en el disseny d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica a Secundària en el treball per projectes.
4. Les rúbriques com a instrument d’avaluació formativa.
5. Pautes i orientacions per dissenyar activitats competencials d’ensenyament i aprenentatge d’Educació Visual i Plàstica a partir de continguts clau un els treballs globalitzats.
5.1. El cartell: què i com. Conceptes, programació i recursos.
5.2. La senyalització: què i com. Conceptes, programació i recursos.
5.3. El díptic: què i com. Conceptes, programació i recursos.
5.4. El logotip: què i com. Conceptes, programació i recursos.
5.5. L’audiovisual: què i com. Conceptes, programació i recursos.
5.6. El guardó: què i com. Conceptes, programació i recursos.
5.7. La invitació: què i com. Conceptes, programació i recursos.
5.8. L’embalatge: què i com. Conceptes, programació i recursos.
  
Formador/a   María José Lozano Ferrero/Sara Milian Llauradó
  
Organització   Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya
  
E-mail   colbacat@colbacat.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   13/01/2020   1000   1100 
 Sessió 2   -   -   -    
 Sessió 3   -   -   -    
 Sessió 4   -   -   -    
 Sessió 5   -   -   -    
 Sessió 6   -   -   -    
 Sessió 7   -   -   -    
 Sessió 8   -   -   -    
 Sessió 9   -   -   -    
 Sessió 10   diumenge   05/04/2020   1000   1100 
  


Activitat reconeguda en resolució de data 20/11/2019 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).