Detall d'activitat [ Selecció | Llista d'activitats

 
REC0603213  Introducció bàsica a la comunicació en Llengua de Signes Catalana (LSC)
2019-2020 Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
   
Del 15/7/2020 al 31/8/2020 ( 30 hores ) de h a h
VT Curs a distància
_ ( A distància )
Inscripció: 01/09/2019 - 15/07/2020
Més informació 

Escriviu els dígits sense deixar espais i sense signes de separació (punts, guions, ...)
DNI Lletra
NIE Lletra  


Activitat reconeguda en resolució de data 17/07/2019 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).