Detall d'activitat [ Llista d'activitats

 
REC0863106  L'avaluació, una eina per l'educació
2023-2024 Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Ed. Primària-Secundària-Formació Profess.
   
Del 1/7/2024 al 24/7/2024 ( 30 hores - 30 sessions ) de h a h
VT Curs a distància
_ ( A distància )
Inscripció: 01/09/2023 - 01/07/2024
Més informació 

Escriviu els dígits sense deixar espais i sense signes de separació (punts, guions, ...)
DNI Lletra
NIE Lletra  


Activitat reconeguda en resolució de data 17/05/2023 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).