Detall d'activitat [ Llista d'activitats

 
B023031B02  Tutors d'acollida i suport lingüístic a la Catalunya central
2020-2021 Seminari. Primària-Secundària
   
Del 10/2/2021 al 21/4/2021 ( 20 hores - 6 sessions ) de 17:15h a 19:15h
VT Curs a distància
_ ( A distància )
Inscripció: 08/01/2021 - 19/01/2021
Més informació 


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent