Detall d'activitat [ Llista d'activitats

 
A140081A14  Coordinació d'especialistes de llengües estrangeres internivells
2021-2022 Grup de treball. Educació Infantil-Primària
   
Del 20/10/2021 al 28/6/2022 ( 45 hores - 12 sessions ) de 17:15h a 19:15h
VT Curs a distància
_ ( A distància )
Inscripció: 13/09/2021 - 26/09/2021
Més informació 


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent