Detall d'activitat [ Llista d'activitats

 
A140051A14  De l'educació primària a l'educació secundària (Parets)
2021-2022 Seminari de coordinació. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
   
Del 20/10/2021 al 18/5/2022 ( 20 hores - 8 sessions ) de 11:00h a h
VT Curs a distància
_ ( A distància )
Inscripció: 13/09/2021 - 26/09/2021
Més informació 


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent