Detall d'activitat [ Llista d'activitats

 
A110931A11  Reflexions sobre la implementació del model DUA
2020-2021 Conferència. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
   
Del 22/3/2021 al 22/3/2021 ( 2 hores - 1 sessions ) de 12:00h a 14:00h
VT Curs a distància
_ ( A distància )
Inscripció: 08/01/2021 - 19/01/2021
Més informació 


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent