Detall d'activitat [ Llista d'activitats

 
3001250503  Estratègies per a l'atenció a l'alumnat d'origen estranger a l'aula d'acollida i a l'aula ordinària.
2020-2021 Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
   
Del 17/2/2021 al 19/5/2021 ( 20 hores - 7 sessions ) de 17:15h a 19:15h
VT Curs a distància
_ ( A distància )
Inscripció: 08/01/2021 - 19/01/2021
Més informació 


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent