Detall d'activitat [ Llista d'activitats

 
9000780601  La llengua anglesa a l'educació d'adults (Boosting Adult ELT with Edtech)
2018-2019 Curs telemàtic. Professorat de persones adultes
   
Del 6/2/2019 al 17/5/2019 ( 60 hores ) de h a h
VT Curs a distància
_ ( A distància )
Inscripció: 09/01/2019 - 18/01/2019
Més informació 


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent