Detall d'activitat [ Selecció

 
REC1393213  Introducció bàsica a la comunicació en Llengua de Signes Catalana (LSC)
2021-2022 Curs telemàtic (en línia asíncron). Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
   
Del 15/8/2022 al 14/9/2022 ( 30 hores ) de h a h
VT Curs a distància
_ ( A distància )
Inscripció: 01/09/2021 - 15/08/2022
Més informació 

Escriviu els dígits sense deixar espais i sense signes de separació (punts, guions, ...)
DNI Lletra
NIE Lletra  


Activitat reconeguda en resolució de data 15/09/2021 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).