Llista d'activitats [ Selecció

 
    1/1 (Total de registres trobats: 4)
    Codi Activitat
  Inscripció oberta REC1553213 Introducció bàsica a la comunicació en Llengua de Signes Catalana LSC
Curs telemàtic (en línia asíncron). VT Curs a distància (A distància). Del dissabte 1/7/2023 al 31/7/2023 de a
  Inscripció oberta REC1563213 Introducció bàsica a la comunicació en Llengua de Signes Catalana LSC
Curs telemàtic (en línia asíncron). VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 1/8/2023 al 14/9/2023 de a
  Inscripció oberta REC1843213 Introducción bàsica a la comunicación en Lengua de Signos Española LSE
Curs telemàtic (en línia asíncron). VT Curs a distància (A distància). Del dissabte 1/7/2023 al 31/7/2023 de a
  Inscripció oberta REC1883213 Metodologia de la intervenció i estratègies per a l'atenció a l'alumnat sord
Curs telemàtic (en línia asíncron). VT Curs a distància (A distància). Del dissabte 1/7/2023 al 31/7/2023 de a


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent