Llista d'activitats  

 
    1/1 (Total de registres trobats: 6)
    Codi Activitat
  Inscripció oberta REC1953213 Introducció bàsica a la comunicació en Llengua de Signes Catalana LSC
Curs telemàtic (en línia asíncron). LLP AUELS: Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes (Barcelona). Del dilluns 1/7/2024 al 31/7/2024 de a
  Inscripció oberta REC1963213 Introducció bàsica a la comunicació en Llengua de Signes Catalana LSC
Curs telemàtic (en línia asíncron). LLP AUELS: Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes (Barcelona). Del dijous 1/8/2024 al 14/9/2024 de a
  Inscripció oberta REC2243213 Introducción bàsica a la comunicación en Lengua de Signos Española LSE
Curs telemàtic (en línia asíncron). LLP AUELS: Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes (Barcelona). Del dilluns 1/7/2024 al 31/7/2024 de a
  Inscripció oberta REC2253213 Metodologia de la intervenció i estratègies per a l'atenció a l'alumnat sord
Curs telemàtic (en línia asíncron). LLP AUELS: Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes (Barcelona). Del dilluns 1/7/2024 al 31/7/2024 de a
  Inscripció oberta REC2263213 Taller de conversa i manteniment en Llengua de Signes Catalana
Taller. LLP AUELS: Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes (Barcelona). Del dilluns 1/7/2024 al 31/7/2024 de a
  Inscripció oberta REC2283213 Curs inicial de llengua de signes catalana en l'àmbit sanitari
Curs telemàtic (en línia asíncron). VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 1/7/2024 al 31/7/2024 de a


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent