Llista d'activitats  

 
Primers Anteriors     10/10 (Total de registres trobats: 98)
    Codi Activitat
    2012021201 Eines G Suite For Education
Assessorament. INS Escola Intermunicipal del Penedès (Sant Sadurní d'Anoia). Del dilluns 1/7/2019 al 5/7/2019 de 15:00 a 19:00
    2012031201 Relaxació i recursos psicocorporals a l'’aula
Taller a centre. INS Escola Intermunicipal del Penedès (Sant Sadurní d'Anoia). Del dilluns 1/7/2019 al 5/7/2019 de 9:00 a 12:00
    2012041201 Eines de lideratge i acompanyament d'’equips
Assessorament. INS Escola Intermunicipal del Penedès (Sant Sadurní d'Anoia). Del dilluns 1/7/2019 al 5/7/2019 de 9:00 a 13:00
    2012121201 Projecte pilot CSMIJ-Centres-EAP
Taller. CRP de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès). Del dijous 21/3/2019 al 6/6/2019 de 16:45 a 18:45
    2012131201 Pràctica de les matemàtiques manipulatives
Conferència. CRP de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès). Del dimarts 2/4/2019 al 2/4/2019 de 17:30 a 19:00
    2012141201 Protocol de detecció i derivació de l'alumnat susceptible de trastorn de llenguatge
Conferència. CRP de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès). Del dimarts 19/2/2019 al 19/2/2019 de 12:30 a 13:30
    2017240500 Aplicació de les proves d'avaluació
Taller. CRP de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès). Del dimarts 29/1/2019 al 13/2/2019 de 11:00 a 13:00
    2017840500 Correcció de les proves d'avaluació
Curs. CRP de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès). Del dijous 14/2/2019 al 4/3/2019 de 16:00 a 18:00


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent