Llista d'activitats  

    Codi Activitat
  Inscripció oberta 4000010528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (equips directius novells)
Taller d'equips de centre. VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 19/10/2020 al 26/2/2021 de 15:00 a 20:00
  Inscripció oberta 4000010555 Llegim i escrivim en parella
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental I (Sabadell). Del dijous 15/10/2020 al 30/5/2021 de a
  Inscripció oberta 4000010557 Currículum i avaluació competencial per àmbits (Ciències Socials)
Curs. VT Curs a distància (A distància). Del dijous 15/10/2020 al 28/1/2021 de 16:00 a 19:00
    4000010915 Jornada formativa d'inici de curs del Pla Català d'Esport a l'Escola
Jornada / Jornades. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimarts 8/9/2020 al 8/9/2020 de 9:30 a 11:30
    4000020515 Curs de formació sobre l'exercici de la funció directiva
Curs telemàtic. DEP Departament d'Ensenyament (Barcelona). Del dijous 17/9/2020 al 27/11/2020 de 17:00 a 20:00
  Inscripció oberta 4000020528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (equips directius novells)
Taller d'equips de centre. VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 19/10/2020 al 26/2/2021 de 15:00 a 20:00
  Inscripció oberta 4000020555 Jornada de formació inicial de tutors d’acollida i suport lingüístic
Jornada / Jornades. CRP del Vallès Occidental IV (Sant Cugat del Vallès). Del divendres 25/9/2020 al 2/10/2020 de 12:00 a 14:00
  Inscripció oberta 4000020557 Currículum i avaluació competencial per àmbits (científic tecnològic, BG/FQ)
Curs. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 20/10/2020 al 26/1/2021 de 15:30 a 18:30
  Inscripció oberta 4000030504 XIEP: continuem el camí de la xarxa
Seminari de coordinació. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dijous 8/10/2020 al 18/5/2021 de 17:00 a 19:30
    4000030515 Curs de formació sobre l'exercici de la funció directiva
Curs telemàtic. DEP Departament d'Ensenyament (Barcelona). Del dijous 17/9/2020 al 27/11/2020 de 17:00 a 20:00
  Inscripció oberta 4000030528 Formació específica Esfer@ - Gestió econòmica (secretaris novells)
Taller d'equips de centre. VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 19/10/2020 al 27/11/2021 de 15:00 a 20:00
  Inscripció oberta 4000030557 Currículum i avaluació competencial per àmbits (matemàtic)
Curs. VT Curs a distància (A distància). Del dijous 15/10/2020 al 28/1/2021 de 16:00 a 19:00
  Inscripció oberta 4000030931 Coeduca't amb el currículum
Curs telemàtic. CRP del Vallès Occidental VII (Badia del Vallès). Del dijous 22/10/2020 al 17/12/2020 de a
  Inscripció oberta 4000040515 Curs d'Actualització per a l'Exercici de la Funció Directiva i el Lideratge Pedagògic
Curs telemàtic. VT Curs a distància (A distància). Del divendres 2/10/2020 al 20/11/2020 de 17:00 a 20:00
  Inscripció oberta 4000040528 Formació específica Esfer@ - Gestió econòmica (secretaris novells)
Taller d'equips de centre. VT Curs a distància (A distància). Del dilluns 19/10/2020 al 27/11/2021 de 15:00 a 20:00
  Inscripció oberta 4000040557 Currículum i avaluació competencial per àmbits (Cientificotecnològic, Tecnologia)
Curs. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 20/10/2020 al 26/1/2021 de 16:00 a 19:00
  Inscripció oberta 4000050557 Currículum i avaluació competencial per àmbits (lingüístic)
Curs. VT Curs a distància (A distància). Del dimarts 20/10/2020 al 26/1/2021 de 16:00 a 19:00
  Inscripció oberta 4000060557 Currículum i avaluació competencial per àmbits (lingüístic, anglès)
Curs. VT Curs a distància (A distància). Del dijous 15/10/2020 al 28/1/2021 de 16:00 a 19:00
  Inscripció oberta 4000070557 Assessorament en el currículum competencial des d’una perspectiva global
Assessorament. INS Lluís Companys (Ripollet). Del dijous 15/10/2020 al 15/5/2021 de 16:00 a 18:30
  Inscripció oberta 4000080557 Assessorament en el currículum competencial des d’una perspectiva global
Assessorament. INS Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès). Del dijous 15/10/2020 al 15/5/2021 de 16:00 a 18:30
  Inscripció oberta 4000090557 Assessorament en el currículum competencial des d’una perspectiva global
Assessorament. INS de Castellar (Castellar del Vallès). Del dijous 15/10/2020 al 15/5/2021 de 16:00 a 18:30
  Inscripció oberta 4000100557 Assessorament en el currículum competencial des d’una perspectiva global
Assessorament. INS L'Estatut (Rubí). Del dijous 15/10/2020 al 15/5/2021 de 16:00 a 18:30
  Inscripció oberta 4000160542 Acollida, seguiment i avaluació dels auxiliars de conversa
Curs. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimecres 7/10/2020 al 28/2/2021 de 9:30 a 13:30
  Inscripció oberta 4001020542 Obrim un projecte eTwinning
Taller. VT Curs a distància (A distància). Del dijous 15/10/2020 al 3/12/2020 de 17:00 a 19:00


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent