Llista d'activitats  

    Codi Activitat
    4050011405 Coordinació de Direccions de Primària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dijous 17/10/2019 al 4/6/2020 de 9:00 a 11:00
    4050021405 Coordinació de Direccions de Secundària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dijous 17/10/2019 al 11/6/2020 de 9:00 a 11:00
    4050031405 Coordinació de Secretaria de Primària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 30/10/2019 al 10/6/2020 de 15:00 a 17:00
    4050041405 Coordinació de professionals d'orientació psicopedagògica
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dilluns 21/10/2019 al 18/5/2020 de 15:00 a 17:00
    4050051405 Coordinació CLIC
Seminari de coordinació. ESC Sant Martí (Cerdanyola del Vallès). Del dilluns 28/10/2019 al 18/5/2020 de 15:30 a 17:30
    4050061405 Coordinació Caps d'estudis de Primària
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 23/10/2019 al 3/6/2020 de 15:00 a 17:00
    4050071405 Coordinació d'Escoles Bressol
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dijous 17/10/2019 al 11/6/2020 de 11:30 a 13:00
    4050081405 Coordinació Llars d'Infants i Educació Infantil
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 22/10/2019 al 19/5/2020 de 12:30 a 14:00
    4050091405 La Biblioteca Escolar
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 15/10/2019 al 9/5/2020 de 12:30 a 14:00
    4050101405 Coordinació de professionals d'atenció a la diversitat
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dijous 10/10/2019 al 14/5/2020 de 15:00 a 16:30
    4050130529 Coordinació en tecnologia de l'aprenentatge i coneixement
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dilluns 28/10/2019 al 25/5/2020 de 15:00 a 18:00
    4051011405 Coordinació d'Anglès a primària
Grup de treball. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 15/10/2019 al 9/6/2020 de 12:30 a 14:00
    4051021405 Coordinació d'Educació Física a primària
Grup de treball. CRP del Vallès Occidental V (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 15/10/2019 al 9/6/2020 de 12:30 a 14:00
    4051041405 EduGlobalSTEM. L’educació pel desenvolupament humà i sostenible a les STEM
Grup de treball. EU Facultat Ciències de l'Educació UAB. Dep matemàtica i de les ciències experimentals. (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 22/10/2019 al 11/6/2020 de 16:30 a 19:00
    4051060529 Grup de treball per als Equips impulsors de mòbils.edu
Grup de treball. CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 22/10/2019 al 26/5/2020 de a
    4052011405 Programació competencial i per capacitats
Taller a centre. ESC Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 16/10/2019 al 26/5/2020 de 17:30 a 18:30
    4052021405 Ambients, una nova forma d’aprendre i ensenyar
Taller a centre. ESC Sant Martí (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 14/1/2020 al 19/6/2020 de 12:30 a 14:00
    4052041405 Matemàtiques manipulatives
Taller a centre. ESC Xarau (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 16/10/2019 al 26/5/2020 de 17:00 a 19:00
    4052051405 Treball per projectes: de l'inici a l'avaluació
Taller a centre. ESC Saltells (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 15/10/2019 al 10/6/2020 de 17:00 a 19:00
    4052511405 Aplicació de GSUITE al centre
Assessorament. INS Pere Calders (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 16/10/2019 al 21/5/2020 de 17:00 a 19:00
    4052521405 Currículum i avaluació. Aprofundiment en el treball competencial
Assessorament. ESC Serraparera (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 15/10/2019 al 26/5/2020 de 12:30 a 14:00
    4052541405 Currículum i avaluació. Aprofundiment en el treball competencial
Assessorament. ESC Collserola (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 15/10/2019 al 29/1/2020 de 12:30 a 14:00
    4052561405 Assessorament socioafectiu de l'alumnat
Taller a centre. CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 10/12/2019 al 2/5/2020 de 17:00 a 19:00
    4052571405 Protocol d'actuació davant d'abusos sexuals
Taller a centre. CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 15/10/2019 al 9/6/2020 de 17:00 a 19:00
    4052581405 Alumnat amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista). recursos per a la inclusió en una escola d'Educació Especial
Taller a centre. CEE Jeroni de Moragas (Cerdanyola del Vallès). Del dijous 12/12/2019 al 14/6/2020 de 17:00 a 17:00
    4052601405 Tècniques educatives amb música
Taller a centre. INS Banús (Cerdanyola del Vallès). Del dilluns 7/10/2019 al 13/1/2020 de 16:00 a 17:00
    4052631405 Treball amb GSUITE
Taller a centre. INS Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 22/1/2020 al 12/5/2020 de 16:00 a 18:30
    4052661405 Aprenentatge basat en projectes
Taller a centre. INS Gorgs (Cerdanyola del Vallès). Del dilluns 14/10/2019 al 18/12/2019 de 16:00 a 18:00
    4052671405 Aprendre i desenvolupar competències III
Assessorament. ESC La Sínia (Cerdanyola del Vallès). Del dilluns 14/10/2019 al 8/6/2020 de 12:30 a 14:00
    4052701405 Les matemàtiques i l'escola. Cap a un model més competencial I
Curs. ESC La Sínia (Cerdanyola del Vallès). Del dilluns 10/2/2020 al 11/5/2020 de a
    4052711405 WE ARE
Taller a centre. INS Banús (Cerdanyola del Vallès). Del dilluns 17/2/2020 al 11/5/2020 de 15:30 a 17:30
    4052721405 Les matemàtiques a l'escola
Assessorament. ESC Xarau (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 5/2/2020 al 9/6/2020 de 16:30 a 18:30
    4052730541 Educació Intercultural
Taller a centre. ESC Saltells (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 12/2/2020 al 1/6/2020 de 12:30 a 14:00
    4053011405 XVI Trobada d'inici de curs: La màgia de les matemàtiques
Conferència. CP Ateneu de Cerdanyola (Cerdanyola del Vallès). Del divendres 6/9/2019 al 6/9/2019 de 9:30 a 11:30
    4053030500 Continguts bàsics de matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (abans Mòdul 1 de l'AraMat)
Curs. ESC Serraparera (Cerdanyola del Vallès). Del dijous 20/2/2020 al 19/3/2020 de 17:00 a 20:00
    4054010555 Activitats pràctiques d'expressió escrita (EI-CI)
Assessorament. ESC Xarau (Cerdanyola del Vallès). Del dimarts 22/10/2019 al 28/5/2020 de 17:00 a 19:00


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent