Llista d'activitats  

    Codi Activitat
    4000010520 Coordinació de responsables TAC - CRP
Seminari de coordinació. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del divendres 8/9/2017 al 9/6/2018 de 9:00 a 12:00
    4000010528 Gestió acadèmica I administrativa Esfer@- Equip directiu
Taller. ESC Font Rosella (Sabadell). Del dijous 7/9/2017 al 14/9/2017 de 15:00 a 20:00
    4000010529 Jornada tècnica per a responsables TAC/TIC novells Vallès Occidental
Taller. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del divendres 8/9/2017 al 11/6/2018 de 15:00 a 18:00
    4000010540 Elaboració del Projecte de convivència
Curs. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimarts 17/10/2017 al 12/12/2017 de 17:30 a 19:30
    4000010555 araESCRIC. L'aprenentatge inicial de l'escriptura
Cicle de conferències. Casal Pere Quart (Sabadell). Del dimarts 17/10/2017 al 12/12/2017 de 17:30 a 19:30
    4000020528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (matrícula, currículum i personal)
Taller. Casal Pere Quart (Sabadell). Del dimecres 27/9/2017 al 27/9/2017 de 15:00 a 20:00
    4000020540 Elaboració del Projecte de convivència
Curs. CRP del Vallès Occidental III (Rubí). Del dilluns 16/10/2017 al 20/11/2017 de 17:30 a 19:30
    4000020555 araESCRIC. L'aprenentatge de l'escriptura a primària
Cicle de conferències. INS Ferran Casablancas (Sabadell). Del dimecres 4/10/2017 al 29/11/2017 de 17:30 a 19:30
    4000030500 Salut postural dels docents
Curs semipresencial. ESC Joanot Alisanda (Sabadell). Del dijous 2/11/2017 al 22/1/2018 de 18:00 a 20:00
    4000030528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (matrícula, currículum i personal)
Taller. INS Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 27/9/2017 al 27/9/2017 de 15:00 a 20:00
    4000030540 Elaboració del Projecte de convivència
Curs. CRP del Vallès Occidental VIII (Castellar del Vallès). Del dilluns 9/10/2017 al 4/12/2017 de 17:30 a 19:30
    4000030555 araESCRIC. L'aprenentatge de l'escriptura a secundària
Cicle de conferències. CRP del Vallès Occidental I (Sabadell). Del dijous 5/10/2017 al 30/11/2017 de 16:00 a 18:00
    4000040528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (diversitat, avaluació i gestió admin
Taller. ESC Font Rosella (Sabadell). Del dimecres 25/10/2017 al 25/10/2017 de 15:00 a 20:00
    4000040540 Elaboració del Projecte d'Innovació pedagògica #aquiproubullying
Curs. CRP del Vallès Occidental I (Sabadell). Del dimarts 24/10/2017 al 11/12/2017 de 17:30 a 19:30
    4000040555 L'escriptura en un centre educatiu
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dilluns 16/10/2017 al 12/3/2018 de 17:30 a 19:30
    4000050528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (diversitat, avaluació i gestió admin
Taller. ESC Font Rosella (Sabadell). Del dijous 9/11/2017 al 9/11/2017 de 15:00 a 20:00
    4000050555 L'escriptura en un centre educatiu
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental I (Sabadell). Del dimecres 10/1/2018 al 16/5/2018 de 17:30 a 19:30
    4000060528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (diversitat, avaluació i gestió admin
Taller. ESC La Roda (Terrassa). Del dijous 26/10/2017 al 26/10/2017 de 15:00 a 20:00
    4000060540 Elaboració del Projecte de convivència
Curs. CRP del Vallès Occidental VII (Badia del Vallès). Del dilluns 9/10/2017 al 11/12/2017 de 17:30 a 19:30
    4000070528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (diversitat, avaluació i gestió admin)
Taller. ESC Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès). Del dijous 26/10/2017 al 26/10/2017 de 15:00 a 20:00
    4000070540 Elaboració del Projecte de convivència
Curs. ESC Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès). Del dijous 5/10/2017 al 14/12/2017 de 17:30 a 19:30
    4000070555 Activitats pràctiques d'expressió escrita (educació infantil i cicle inicial)
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental III (Rubí). Del dimarts 16/1/2018 al 25/5/2018 de 17:30 a 19:30
    4000080528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (diversitat, avaluació i gestió admin)
Taller. ESC Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès). Del dijous 9/11/2017 al 19/8/2018 de 15:00 a 20:00
    4000080540 Elaboració del Projecte de convivència
Curs. CRP del Vallès Occidental IV (Sant Cugat del Vallès). Del dimarts 10/10/2017 al 5/12/2017 de 17:30 a 19:30
    4000080555 Activitats pràctiques d'expressió escrita (cicle mitjà i cicle superior)
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental III (Rubí). Del dimecres 17/1/2018 al 25/4/2018 de 17:30 a 19:30
    4000090528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (diversitat, avaluació i gestió admin)
Taller. ESC Collserola (Sant Cugat del Vallès). Del dijous 26/10/2017 al 26/10/2017 de 15:00 a 20:00
    4000090540 Elaboració del Projecte de convivència
Curs. CRP del Vallès Occidental I (Sabadell). Del dimarts 17/10/2017 al 12/12/2017 de 17:30 a 19:30
    4000090555 Activitats pràctiques d'expressió escrita (secundària)
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental III (Rubí). Del dimecres 17/1/2018 al 25/4/2018 de 16:00 a 18:00
    4000100512 Centres amb SIEI (USEE)
Curs d'equips de centre. CRP del Vallès Occidental VII (Badia del Vallès). Del dijous 30/11/2017 al 26/6/2018 de 17:00 a 20:00
    4000100528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (diversitat, avaluació i gestió admin
Taller. ESC La Roda (Terrassa). Del dijous 9/11/2017 al 9/11/2017 de 15:00 a 20:00
    4000100540 Elaboració del Projecte de convivència
Curs. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimarts 24/10/2017 al 12/12/2017 de 17:30 a 19:30
    4000100555 Escriptura creativa (primària)
Curs. CRP del Vallès Occidental IV (Sant Cugat del Vallès). Del dimecres 10/1/2018 al 30/5/2018 de 17:30 a 19:30
    4000110528 Formació específica Esfer@ - Gestió econòmica (pressupost i liquidació)
Taller. Casal Pere Quart (Sabadell). Del dijous 18/1/2018 al 18/1/2018 de 15:00 a 20:00
    4000110540 Elaboració del Projecte d'Innovació pedagògica #aquiproubullying
Curs. CRP del Vallès Occidental VII (Badia del Vallès). Del dimarts 24/10/2017 al 13/12/2017 de 17:30 a 20:00
    4000110555 Escriptura creativa (secundària)
Curs. CRP del Vallès Occidental VII (Badia del Vallès). Del dimecres 10/1/2018 al 16/5/2018 de 17:30 a 19:30
    4000120528 Formació específica Esfer@ - Gestió econòmica (pressupost i liquidació)
Taller. INS de Terrassa (Terrassa). Del dijous 25/1/2018 al 25/1/2018 de 15:00 a 20:00
    4000120540 Elaboració del Projecte de convivència
Curs. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimecres 11/4/2018 al 30/5/2018 de 17:30 a 19:30
    4000120555 III Jornada de formació inicial de tutors d’acollida i suport lingüístic
Jornada / Jornades. CRP del Vallès Occidental I (Sabadell). Del dijous 14/9/2017 al 20/9/2017 de 9:00 a 14:00
    4000130528 Formació específica Esfer@ - Gestió econòmica (pressupost i liquidació)
Taller. CRP del Vallès Occidental VII (Badia del Vallès). Del dijous 1/2/2018 al 1/2/2018 de 15:00 a 20:00
    4000130540 Elaboració del Projecte de convivència
Curs. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimecres 11/4/2018 al 30/5/2018 de 17:30 a 19:30
    4000130555 Activitats pràctiques d'expressió escrita (educació infantil i cicle inicial)
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimarts 9/1/2018 al 20/5/2018 de 17:30 a 19:30
    4000140528 Formació específica Esfer@ - Gestió econòmica (pressupost i liquidació)
Taller. INS Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell). Del dimecres 24/1/2018 al 24/1/2018 de 15:00 a 20:00
    4000150528 Formació específica Esfer@ - Gestió econòmica (pressupost i liquidació)
Taller. INS Santa Eulàlia (Terrassa). Del dimecres 31/1/2018 al 31/1/2018 de 15:00 a 20:00
    4000150555 Presentació araEscric
Conferència. INS Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès). Del dijous 23/11/2017 al 23/11/2017 de 17:00 a 20:00
    4000160528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (2a Avaluació i Expedients)
Taller. ESC Font Rosella (Sabadell). Del dimarts 13/2/2018 al 13/2/2018 de 15:00 a 20:00
    4000160555 L'’escriptura en un centre educatiu
Assessorament. ESC Serra de l'Obac (Terrassa). Del dilluns 6/11/2017 al 30/4/2018 de 17:30 a 19:30
    4000170528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (2a Avaluació i Expedients)
Taller. ESC Font Rosella (Sabadell). Del dimarts 20/2/2018 al 20/2/2018 de 15:00 a 20:00
    4000170555 L'’escriptura en un centre educatiu
Assessorament. ESC Sant Martí (Cerdanyola del Vallès). Del dilluns 6/11/2017 al 30/4/2018 de 17:30 a 19:30
    4000180528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (2a Avaluació i Expedients
Taller. ESC La Roda (Terrassa). Del dijous 15/2/2018 al 15/2/2018 de 15:00 a 20:00
    4000180555 L'’escriptura en un centre educatiu
Assessorament. C El Cim (Terrassa). Del dilluns 6/11/2017 al 30/4/2018 de 17:30 a 19:30
    4000190528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (2a Avaluació i Expedients)
Taller. ESC La Roda (Terrassa). Del dijous 22/2/2018 al 22/2/2018 de 15:00 a 20:00
    4000200515 Curs de formació sobre l'exercici de la funció directiva
Curs. EOI de Sabadell (Sabadell). Del dilluns 2/7/2018 al 23/11/2018 de 9:00 a 14:30
    4000200528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (2a Avaluació i Expedients
Taller. ESC Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 14/2/2018 al 14/2/2018 de 15:00 a 20:00
    4000200555 L'’escriptura en un centre educatiu
Assessorament. ESC Josep Ventalló i Vintró (Terrassa). Del dilluns 6/11/2017 al 30/4/2018 de 17:30 a 19:30
    4000210520 Itinerari formatiu: Model competencial orientador. Nivell 1
Curs d'equips de centre. DEP Departament d'Ensenyament (Barcelona). Del dimarts 16/1/2018 al 6/3/2018 de 16:00 a 18:30
    4000210528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (2a Avaluació i Expedients
Taller. ESC Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 21/2/2018 al 21/2/2018 de 15:00 a 20:00
    4000210555 L'escriptura en un centre educatiu (secundària)
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental I (Sabadell). Del dimecres 10/1/2018 al 16/5/2018 de 17:30 a 19:30
    4000220528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (2a Avaluació i Expedients
Taller. ESC Collserola (Sant Cugat del Vallès). Del dimarts 20/2/2018 al 20/2/2018 de 15:00 a 20:00
    4000220555 Escriptura creativa (primària)
Curs. CRP del Vallès Occidental VII (Badia del Vallès). Del dilluns 15/1/2018 al 9/4/2018 de 17:30 a 19:30
    4000230520 Recursos d'orientació acadèmica i professional
Taller. CRP del Vallès Occidental II (Terrassa). Del dimarts 10/4/2018 al 24/4/2018 de 16:00 a 19:00
    4000230528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (2a Avaluació i Expedients)
Taller. ESC Collserola (Sant Cugat del Vallès). Del dijous 1/3/2018 al 1/3/2018 de 15:00 a 20:00
    4000230555 L'’escriptura en un centre educatiu
Assessorament. ESC Sant Julià (Sabadell). Del dilluns 22/1/2018 al 31/5/2018 de a
    4000240520 Taller de lectura en veu alta
Taller. CRP del Vallès Occidental I (Sabadell). Del dimecres 17/1/2018 al 17/1/2018 de 17:30 a 20:30
    4000240528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (avaluació final i tasques fi de curs
Taller. ESC Font Rosella (Sabadell). Del dimarts 17/4/2018 al 17/4/2018 de 15:00 a 20:00
    4000240555 L'’escriptura en un centre educatiu
Assessorament. ESC Floresta (Sabadell). Del dilluns 22/1/2018 al 31/5/2018 de a
    4000250528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (avaluació final i tasques fi de curs
Taller. ESC Font Rosella (Sabadell). Del dimarts 24/4/2018 al 24/4/2018 de 15:00 a 20:00
    4000250555 L'’escriptura en un centre educatiu
Assessorament. ESC Can Deu (Sabadell). Del dilluns 22/1/2018 al 30/8/2018 de a
    4000260528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (avaluació final i tasques fi de curs)
Taller. ESC La Roda (Terrassa). Del dijous 19/4/2018 al 19/4/2018 de 15:00 a 20:00
    4000260555 L'’escriptura en un centre educatiu
Assessorament. ESC Roureda (Sabadell). Del dilluns 22/1/2018 al 31/5/2018 de a
    4000270528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (avaluació final i tasques fi de curs)
Taller. ESC La Roda (Terrassa). Del dimecres 2/5/2018 al 2/5/2018 de 15:00 a 20:00
    4000270555 L'’escriptura en un centre educatiu
Assessorament. ESC Calvet d'Estrella (Sabadell). Del dilluns 22/1/2018 al 31/5/2018 de a
    4000280528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (avaluació final i tasques fi de curs
Taller. ESC Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès). Del dijous 19/4/2018 al 19/4/2018 de 15:00 a 20:00
    4000280555 L'’escriptura en un centre educatiu
Assessorament. INS Jonqueres (Sabadell). Del dissabte 27/1/2018 al 31/5/2018 de a
    4000290528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (avaluació final i tasques fi de curs
Taller. ESC Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès). Del dimecres 25/4/2018 al 25/4/2018 de 15:00 a 20:00
    4000290555 L'’escriptura en un centre educatiu
Assessorament. INS Joan Oliver (Sabadell). Del dissabte 27/1/2018 al 30/6/2018 de 16:00 a 18:00
    4000300500 Formació per al professorat interí. Educació Infantil i Primària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimarts 9/1/2018 al 6/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000300504 La Chanson Française Contemporaine
Taller. INS Pau Claris (Barcelona). Del dimecres 29/11/2017 al 29/11/2017 de 16:30 a 18:30
    4000300528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (avaluació final i tasques fi de curs
Taller. ESC Collserola (Sant Cugat del Vallès). Del dimarts 24/4/2018 al 24/4/2018 de 15:00 a 20:00
    4000310500 Formació per al professorat interí. Educació Infantil i Primària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimecres 10/1/2018 al 7/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000310504 Treballem amb les famílies
Taller. CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Seu cent-Sabadell) (Sabadell). Del dimarts 31/10/2017 al 23/3/2018 de a
    4000310528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (avaluació final i tasques fi de curs
Taller. ESC Collserola (Sant Cugat del Vallès). Del dimecres 25/4/2018 al 25/4/2018 de 15:00 a 20:00
    4000320500 Formació per al professorat interí. Educació Infantil i Primària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dijous 11/1/2018 al 8/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000320528 Esfer@ gestió acadèmica i administrativa - Formació inicial centres de secundària
Taller. INS Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell). Del dimecres 4/7/2018 al 23/11/2018 de 9:00 a 14:00
    4000330500 Formació per al professorat interí. Educació Infantil i Primària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimarts 16/1/2018 al 13/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000330509 Currículum i orientacions. Educació Infantil 2n cicle
Conferència. Casal Pere Quart (Sabadell). Del dilluns 27/11/2017 al 27/11/2017 de 17:30 a 19:30
    4000330528 Esfer@ gestió acadèmica i administrativa - Formació inicial centres de secundària
Taller. INS Santa Eulàlia (Terrassa). Del dimecres 4/7/2018 al 26/11/2018 de 9:00 a 14:00
    4000340500 Formació per al professorat interí. Educació Infantil i Primària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dijous 18/1/2018 al 15/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000340509 Currículum i orientacions. Educació Infantil 2n cicle
Conferència. Casal Pere Quart (Sabadell). Del dijous 30/11/2017 al 30/11/2017 de 17:30 a 19:30
    4000340528 Esfer@ gestió acadèmica i administrativa - Formació inicial centres de secundària
Taller. INS Can Mas (Ripollet). Del dimecres 4/7/2018 al 26/11/2018 de 9:00 a 14:00
    4000350500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimarts 9/1/2018 al 6/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000350528 Esfer@ gestió acadèmica i administrativa - Formació inicial centres de secundària
Taller. INS Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell). Del dimecres 11/7/2018 al 26/11/2018 de 9:00 a 14:00
    4000360500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimecres 10/1/2018 al 7/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000360528 Esfer@ gestió acadèmica i administrativa - Formació inicial centres de secundària
Taller. INS Santa Eulàlia (Terrassa). Del dimecres 11/7/2018 al 26/11/2018 de 9:00 a 14:00
    4000370500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dijous 11/1/2018 al 8/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000370528 Esfer@ gestió acadèmica i administrativa - Formació inicial centres de secundària
Taller. INS Can Mas (Ripollet). Del dimecres 11/7/2018 al 26/11/2018 de 9:00 a 14:00
    4000380500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimarts 16/1/2018 al 13/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000380528 Esfer@ gestió acadèmica i administrativa - Formació inicial centres de secundària
Taller. INS Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell). Del dilluns 9/7/2018 al 26/11/2018 de 9:00 a 14:00
    4000390500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimecres 17/1/2018 al 14/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000390528 Esfer@ gestió acadèmica i administrativa - Formació inicial centres de secundària
Taller. INS Santa Eulàlia (Terrassa). Del dilluns 9/7/2018 al 26/11/2018 de 9:00 a 14:00
    4000400500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dijous 18/1/2018 al 15/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000410500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. EOI de Sabadell (Sabadell). Del dimarts 9/1/2018 al 6/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000420500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. EOI de Sabadell (Sabadell). Del dimecres 10/1/2018 al 7/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000430500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. EOI de Sabadell (Sabadell). Del dijous 11/1/2018 al 8/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000440500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. EOI de Sabadell (Sabadell). Del dimarts 16/1/2018 al 13/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000450500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. EOI de Sabadell (Sabadell). Del dimecres 17/1/2018 al 14/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000460500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. EOI de Sabadell (Sabadell). Del dijous 18/1/2018 al 15/3/2018 de 17:30 a 20:30
    4000460512 Ser-hi, participar i aprendre. Cicle de conferències.
Cicle de conferències. ESC Joan XXIII (Terrassa). Del dimecres 27/9/2017 al 29/11/2017 de 17:00 a 19:00
    4000470500 Formació per al professorat interí. Educació Secundària
Curs semipresencial. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dissabte 20/1/2018 al 17/2/2018 de 9:00 a 14:30
    4000470512 Ser-hi, participar i aprendre
Cicle de conferències. ESC L'Olivera (Sant Cugat del Vallès). Del dimecres 4/10/2017 al 13/12/2017 de 17:00 a 19:00
    4000500504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. INS Jonqueres (Sabadell). Del dimarts 12/12/2017 al 15/5/2018 de 15:30 a 18:00
    4000500542 Formació del professorat del programa Generació Plurilingüe (GEP) CLIL 1r any
Curs d'equips de centre. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimarts 24/10/2017 al 24/4/2018 de 9:30 a 13:30
    4000510504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. INS Torrent dels Alous (Rubí). Del dilluns 15/1/2018 al 9/4/2018 de 15:00 a 17:00
    4000510542 Formació pel professorat del programa Generació Plurilingüe (GEP) CLIL 2 any
Curs d'equips de centre. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimarts 3/10/2017 al 8/5/2018 de 9:30 a 13:30
    4000520504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. ESC L'Olivera (Sant Cugat del Vallès). Del dijous 14/9/2017 al 17/5/2018 de 16:45 a 18:45
    4000520542 Trobada pedagògica dels centres participants en el programa Generació Plurilingüe (GEP) AICLE 1r any
Trobada pedagògica. Lloc per determinar (Catalunya). Del dilluns 9/10/2017 al 9/10/2017 de 9:00 a 14:00
    4000530504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. ESC El Turonet (Sant Quirze del Vallès). Del dimecres 31/1/2018 al 31/5/2018 de 12:30 a 14:00
    4000530542 Jornada d'acollida i orientació d'auxiliars de conversa i els seus tutors
Trobada pedagògica. Escola d'Administració Pública de Catalunya (Barcelona). Del dilluns 2/10/2017 al 2/10/2017 de 9:00 a 14:00
    4000540504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. ESC President Salvans (Terrassa). Del dimecres 13/12/2017 al 21/3/2018 de 16:45 a 18:45
    4000550504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. C FEDAC-Cerdanyola (Cerdanyola del Vallès). Del dijous 11/1/2018 al 2/7/2018 de 13:00 a 14:00
    4000550542 Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües (primer any)
Assessorament. INS Cavall Bernat (Terrassa). Del dilluns 23/10/2017 al 28/5/2018 de 15:45 a 17:45
    4000560504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. ESC Pau Vila i Dinarès (Terrassa). Del dimecres 17/1/2018 al 13/6/2018 de 11:00 a
    4000560542 Grup Impulsor del programa Avancem 1r any
Taller a centre. INS Cavall Bernat (Terrassa). Del dilluns 16/10/2017 al 14/5/2018 de 15:45 a 17:45
    4000570504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. INS Palau Ausit (Ripollet). Del dimecres 20/9/2017 al 16/5/2018 de 14:30 a 16:00
    4000570542 Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües (primer any)
Assessorament. INS Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès). Del dimarts 24/10/2017 al 17/4/2018 de 15:30 a 17:30
    4000580504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. ESC El Turó (Montcada i Reixac). Del dijous 16/11/2017 al 12/4/2018 de 16:45 a 19:45
    4000580542 Grup Impulsor del programa Avancem 1r any
Taller a centre. INS Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès). Del dimarts 17/10/2017 al 24/4/2018 de 15:30 a 17:30
    4000590504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. ESC Lola Anglada (Sant Quirze del Vallès). Del dijous 28/9/2017 al 18/4/2018 de 17:00 a 18:30
    4000590542 Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües (primer any)
Assessorament. INS Can Planas (Barberà del Vallès). Del dimarts 24/10/2017 al 29/5/2018 de a
    4000600504 Els alumnes amb trastorn de llenguatge a l'aula ordinària
Taller. CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Seu cent-Sabadell) (Sabadell). Del dimarts 6/2/2018 al 6/3/2018 de 17:30 a 19:30
    4000600509 El currículum a l'escola i a l'aula
Taller. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimecres 25/10/2017 al 29/11/2017 de 17:30 a 20:00
    4000600542 Grup Impulsor del programa Avancem 1r any
Taller a centre. INS Can Planas (Barberà del Vallès). Del dimarts 17/10/2017 al 15/5/2018 de 11:00 a
    4000610504 L'alumne sord a l'aula ordinària
Taller. CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Seu cent-Sabadell) (Sabadell). Del dilluns 20/11/2017 al 27/11/2017 de 17:30 a 19:30
    4000610509 El currículum a l'escola i a l'aula
Taller. ESC Virolet (Sabadell). Del dijous 2/11/2017 al 23/11/2017 de 17:30 a 20:00
    4000610542 Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües (segon any)
Assessorament. INS Egara (Terrassa). Del dilluns 22/1/2018 al 28/5/2018 de 11:00 a
    4000620542 Grup Impulsor del programa Avancem 2n any
Taller a centre. INS Egara (Terrassa). Del dijous 2/11/2017 al 14/5/2018 de 15:30 a 17:30
    4000630542 Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües (segon any)
Assessorament. INS de Sentmenat (Sentmenat). Del dimecres 24/1/2018 al 16/5/2018 de 11:00 a
    4000640542 Grup Impulsor del programa Avancem 2n any
Taller a centre. INS de Sentmenat (Sentmenat). Del dimecres 18/10/2017 al 9/5/2018 de 11:00 a
    4000650542 Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües (segon any)
Assessorament. INS Palau Ausit (Ripollet). Del dimarts 16/1/2018 al 29/5/2018 de 11:00 a
    4000660542 Grup Impulsor del programa Avancem 2n any
Taller a centre. INS Palau Ausit (Ripollet). Del dimarts 17/10/2017 al 17/4/2018 de 11:00 a
    4000680542 Obrim un projecte eTwinning
Taller. CRP del Vallès Occidental III (Rubí). Del dimarts 16/1/2018 al 30/1/2018 de 17:00 a 19:30
    4000700504 XIEP: Xarxa d'Innovació d'Escoles de Primària
Seminari de coordinació. Casal Pere Quart (Sabadell). Del dijous 19/10/2017 al 24/5/2018 de 17:00 a 19:30
    4000700542 Jornada de seguiment del programa d'auxiliars de conversa i els seus tutors
Conferència. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimecres 13/12/2017 al 13/12/2017 de 15:00 a 17:00
    4000710504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. ESC Ramon Llull (Rubí). Del dijous 16/11/2017 al 3/5/2018 de 12:30 a 14:00
    4000710542 Reunió informativa dels futurs centres acollidors d'auxiliars de conversa
Conferència. DEP Departament d'Ensenyament (Barcelona). Del dilluns 25/6/2018 al 25/6/2018 de 9:30 a 12:00
    4000720504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. C Regina Carmeli (Rubí). Del dijous 22/3/2018 al 25/6/2018 de 17:00 a 19:00
    4000730504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. C Tarrés (Sabadell). Del dijous 11/1/2018 al 7/6/2018 de 13:15 a 14:45
    4000740504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. INS Vallès (Sabadell). Del divendres 12/1/2018 al 8/6/2018 de 11:30 a 12:30
    4000750504 Educació per competències: del currículum a l'aula (matemàtiques)
Taller. C FEDAC-Cerdanyola (Cerdanyola del Vallès). Del divendres 19/1/2018 al 8/6/2018 de 15:30 a 17:00
    4000800512 Alumnes amb altes capacitats: recursos per a la intervenció a l'aula
Taller. CRP del Vallès Occidental VII (Badia del Vallès). Del dimarts 30/1/2018 al 24/4/2018 de 17:00 a 19:30
    4000950504 Atenció a la diversitat a la Formació Professional
Seminari. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dilluns 18/9/2017 al 11/5/2018 de 11:00 a 13:50
    4001170500 Currículum i avaluació competencial a l'ESO
Taller. EOI de Sabadell (Sabadell). Del dimarts 14/11/2017 al 14/11/2017 de 9:00 a 14:00
    4001180500 Currículum i avaluació competencial a l'ESO
Taller. EOI de Sabadell (Sabadell). Del dimarts 28/11/2017 al 28/11/2017 de 9:00 a 14:00
    4001420500 Didàctica de les Matemàtiques des d'una perspectiva STEM
Curs. Bitàcola (Barberà del Vallès). Del dimarts 24/4/2018 al 30/5/2018 de 17:00 a 20:00
    4001520500 STEM per a mestres d'Educació Primària
Curs. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dijous 15/2/2018 al 22/3/2018 de a
    4001620500 Pictoescriptura
Assessorament. ESC Abat Marcet (Terrassa). Del dilluns 29/1/2018 al 5/3/2018 de 17:00 a 19:30
    4001630500 Pictoescriptura
Assessorament. ESC Ramón y Cajal (Terrassa). Del dilluns 29/1/2018 al 26/2/2018 de a
    4001640500 Pictoescriptura
Assessorament. ESC Palau (Palau-solità i Plegamans). Del dijous 1/2/2018 al 1/3/2018 de 11:00 a
    4001700504 Educació per competències: del currículum a l'aula Secundària (matemàtiques)
Seminari de coordinació. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dilluns 13/11/2017 al 21/5/2018 de 15:30 a 17:30
    4001710500 Currículum i avaluació competencial per àmbits (científic tecnològic, BG/FQ)
Curs semipresencial. INS de Sabadell (Sabadell). Del dijous 15/3/2018 al 31/5/2018 de 16:30 a 19:30
    4001710504 Educació per competències: del currículum a l'aula Primària
Seminari de coordinació. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dilluns 27/11/2017 al 7/5/2018 de 15:00 a 17:00
    4001720500 Currículum i avaluació competencial per àmbits (Cientificotecnològic, Tecnologia)
Curs semipresencial. INS Montserrat Roig (Terrassa). Del dimarts 20/3/2018 al 5/6/2018 de 16:30 a 19:30
    4001720504 Educació per competències: del currículum a l'aula Primària (matemàtiques 2)
Seminari de coordinació. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dilluns 6/11/2017 al 28/5/2018 de 15:00 a 17:00
    4001750504 Coordinació de formadors i referents del Projecte Escolta'm
Seminari de coordinació. CRP del Vallès Occidental III (Rubí). Del dimarts 16/1/2018 al 15/5/2018 de 18:00 a 20:00
    4001760504 Planificació Estratègica com a model de gestió per a centres educatius (Primària-Secundària): Metodologies per al canvi
Taller. CRP del Vallès Occidental III (Rubí). Del dijous 8/3/2018 al 26/4/2018 de 11:30 a 13:30
    4001770504 Planificació estratègica. Comunitat educativa: convivència, clima relacional, comunicació
Taller. CRP del Vallès Occidental III (Rubí). Del dijous 8/3/2018 al 26/4/2018 de 9:00 a 11:00
    4001780504 Planificació Estratègica com a model de gestió per a centres educatius. CB Primària (avaluació)
Taller. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dijous 1/3/2018 al 19/4/2018 de 9:30 a 11:30
    4001790504 Planificació Estratègica com a model de gestió per a centres educatius. CB Secundària (Avaluació)
Taller. CRP del Vallès Occidental III (Rubí). Del dijous 22/2/2018 al 12/4/2018 de 9:30 a 11:30
    4001800500 L'avaluació a l'Educació Primària
Taller. ESC Virolet (Sabadell). Del dimecres 11/4/2018 al 9/5/2018 de 17:00 a 19:30
    4001810500 L'avaluació a l'Educació Primària
Taller. ESC Teresa Altet (Rubí). Del dilluns 9/4/2018 al 14/5/2018 de 17:00 a 19:30
    4001820509 El parvulari, entorn de benestar i d'aprenentatge
Taller. CRP del Vallès Occidental I (Sabadell). Del dijous 12/4/2018 al 10/5/2018 de 17:00 a 19:00
    4001830515 Programa específic de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció
Curs. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dimarts 17/4/2018 al 14/6/2018 de 16:00 a 20:00
    4001850504 Sortida forestal per treballar l’entorn proper a nivell curricular i d’escola verda.
Trobada pedagògica. ST SSTT Vallès Occidental (0408) (Sabadell). Del dissabte 26/5/2018 al 26/5/2018 de 9:00 a 14:00
    4003770500 Currículum i avaluació competencial per àmbits (científic tecnològic, biologia-física i química)
Curs. INS de Sabadell (Sabadell). Del dilluns 2/7/2018 al 6/7/2018 de 9:30 a 13:30
    4003790500 Currículum i avaluació competencials per àmbits (ciències socials)
Curs. INS de Sabadell (Sabadell). Del dilluns 2/7/2018 al 6/7/2018 de 9:30 a 13:30


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanent