Llista d'activitats  

 
    1/1 (Total de registres trobats: 9)
    Codi Activitat
    1020021102 Bases psicopedagògiques del treball per ambients d'aprenentatge (0-6)
Taller. CRP Eixample (Barcelona). Del dimecres 7/2/2018 al 7/3/2018 de 18:00 a 20:00
    1020041102 Aprenem a explicar contes
Taller. CRP Eixample (Barcelona). Del dimecres 24/1/2018 al 21/3/2018 de 18:00 a 20:00
    1020081102 Coordinació de professorat de l'etapa d'educació infantil 0-6
Seminari de coordinació. CRP Eixample (Barcelona). Del dimecres 17/1/2018 al 21/3/2018 de 18:00 a 20:00
    1020201102 Àmbits d'intervenció per implementar l'aprenentatge cooperatiu a l'aula
Taller a centre. ESC Diputació (Barcelona). Del dijous 18/1/2018 al 30/6/2018 de 17:00 a 19:00
    1020231102 Programació robòtica i ús de dispositius TAC a l'aula
Assessorament. ESC dels Encants (Barcelona). Del dimarts 23/1/2018 al 30/6/2018 de 17:00 a 19:00
    1020251102 L'avaluació competencial a l'àrea de matemàtiques
Taller a centre. ESC Fort Pienc (Barcelona). Del dimecres 21/2/2018 al 31/5/2018 de 17:00 a 19:00
    1020321102 Acompanyament en el procés d'implementació del canvi metodològic a l'escola
Taller a centre. ESC Mallorca (Barcelona). Del dimarts 16/1/2018 al 20/2/2018 de 17:00 a 19:00
    1020351102 Creació de projectes interdisciplinaris
Assessorament. INS Ernest Lluch (Barcelona). Del dimecres 7/3/2018 al 30/5/2018 de 15:30 a 18:00
    1020391102 Creació de materials amb eines TAC
Assessorament. INS Viladomat (Barcelona). Del dilluns 2/7/2018 al 13/7/2018 de 15:30 a 17:30


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanent