Llista d'activitats  

 
Següents Darrers     1/3 (Total de registres trobats: 28)
    Codi Activitat
    1020011102 Pautes d'observació i actuació per detectar dificultats en els infants de l'etapa 0-3
Taller. CRP Eixample (Barcelona). Del dimarts 24/10/2017 al 12/12/2017 de 17:45 a 20:15
    1020021102 Bases psicopedagògiques del treball per ambients d'aprenentatge (0-6)
Taller. CRP Eixample (Barcelona). Del dimecres 7/2/2018 al 7/3/2018 de 18:00 a 20:00
    1020041102 Aprenem a explicar contes
Taller. CRP Eixample (Barcelona). Del dimecres 24/1/2018 al 21/3/2018 de 18:00 a 20:00
    1020081102 Coordinació de professorat de l'etapa d'educació infantil 0-6
Seminari de coordinació. CRP Eixample (Barcelona). Del dimecres 17/1/2018 al 21/3/2018 de 18:00 a 20:00
    1020091102 Coordinació de caps d'estudis de centres d'educació infantil i primària
Seminari de coordinació. CRP Eixample (Barcelona). Del dijous 19/10/2017 al 30/6/2018 de 9:00 a 12:00
    1020101102 Coordinació de direccions de centres d'educació infantil i primària
Seminari de coordinació. CRP Eixample (Barcelona). Del dijous 19/10/2017 al 30/6/2018 de 9:00 a 12:00
    1020111102 Coordinació de secretaris i secretàries de centres públics d'educació infantil i primària
Seminari de coordinació. CRP Eixample (Barcelona). Del dijous 19/10/2017 al 30/6/2018 de 9:00 a 12:00
    1020171102 La línia metodològica d'escola
Assessorament. ESC Auró (Barcelona). Del diumenge 29/10/2017 al 30/6/2018 de 13:00 a 14:30
    1020191102 El treball per projectes a l'aula
Assessorament. ESC Carlit (Barcelona). Del diumenge 29/10/2017 al 30/6/2018 de 17:00 a 19:00
    1020201102 Àmbits d'intervenció per implementar l'aprenentatge cooperatiu a l'aula
Taller a centre. ESC Diputació (Barcelona). Del dijous 18/1/2018 al 30/6/2018 de 17:00 a 19:00


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanent