Llista d'activitats  

    Codi Activitat
    6091020529 Subxarxa Territorial de Coordinació de Cultura Digital
Seminari de coordinació. CRP del Segrią (Lleida). Del dijous 21/10/2021 al 29/6/2022 de 17:00 a 19:00
    6094820500 Seminari de coordinació del Programa de Suport Vital als centres docents
Seminari de coordinació. CRP del Segrią (Lleida). Del divendres 29/10/2021 al 27/5/2022 de 17:00 a 19:00
    6095001609 La documentació a l'Escola Bressol
Seminari de coordinació. VT Curs a distąncia (A distąncia). Del dimarts 14/12/2021 al 7/6/2022 de 12:30 a 14:00
    6095011609 Referents de centre Projecte Escolta'm de tutoria personalitzada
Seminari de coordinació. VT Curs a distąncia (A distąncia). Del dijous 23/9/2021 al 2/6/2022 de 17:30 a 19:30
    6095021609 Ens endinsem en el projecte de lectura: ambDdeDona-coeDuca't (II)
Seminari de coordinació. VT Curs a distąncia (A distąncia). Del dimecres 6/10/2021 al 4/5/2022 de 17:30 a 19:30
    6095031609 Coordinació per a equips directius de CEE
Seminari de coordinació. VT Curs a distąncia (A distąncia). Del dijous 21/10/2021 al 7/7/2022 de 10:00 a 12:00
    6095041609 Internacionalització als centres educatius
Seminari de coordinació. VT Curs a distąncia (A distąncia). Del dijous 16/9/2021 al 15/6/2022 de 10:00 a 12:00
    6095051609 Coordinació del Pla Catalą de l'Esport a l'Escola (PCEE)
Seminari de coordinació. ESC Riu Segre (Lleida). Del dimarts 19/10/2021 al 24/5/2022 de 17:30 a 19:30
    6095061609 Petits Empresaris de Ponent
Seminari de coordinació. CRP del Segrią (Lleida). Del dimecres 24/11/2021 al 26/5/2022 de 17:30 a 19:30
    6095071609 Xarxa dels centres de Lleida en projecte internacional Global Scholars
Seminari de coordinació. CRP del Segrią (Lleida). Del dijous 13/1/2022 al 9/5/2022 de 16:30 a 18:30
    6099281609 Seminari de coordinació LIC
Seminari de coordinació. NA NA del CRP Segrią. Lleida (Lleida). Del dimarts 2/11/2021 al 24/5/2022 de 17:30 a 19:30


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent