Gestió de formació 

Gestió d'activitats de formació
 
  Inscripcions
  Inscripcions Direcció de Centres
  Formadors/es, col·laboradors, suport
  Responsables (CRP, DT, ICE i Serveis)


Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Pla de formació permanent