• Sol·licitud de participació en la provisió temporal de llocs de treball

Breadcrumbs

Dades personals

EDU20
02-03-04-
20

Experiència professional a l'Administració


Experiència professional a l'Administració de la Generalitat de CatalunyaSi la resposta és "No he treballat mai a l'Administració..." avanceu a la secció següent

Indiqueu el Departament on presteu serveis actualment o el de la darrera vinculació

Ubicació*
Especifiqueu l'organisme 
Indiqueu la data d'inici de l'actual o darrera vinculació 
Indiqueu la data de fi (si s'escau) de l'actual o darrer nomenament 

Indiqueu la vinculació actual o la darrera amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya
Si ets funcionari/ària de carrera o interí/na

Nivell que ocupeu actualment 

Si ets laboral

Categoria (especifiqueu-la) 

Experiència professional

Marqueu els àmbits i/o procediments relacionats amb el lloc de treball ofert on tingueu experiència professional


Dades acadèmiques

Titulació*
 

Indiqueu la titulació i l'any d'obtenció 
Si teniu una segona titulació acadèmica, especifiqueu-la 

Formació complementària

Prevenció de riscos laborals
Llengua catalana

Nivell llengua
Altres 

Informàtica

Informàtica - Certificat ACTIC*


Especifiqueu-les 

Currículums

Per poder donar per completa la inscripció a l'oferta, heu d'enviar els currículums

Currículum ATRI (màxim 2Mb)
A l'apartat "Currículum ATRI", el currículum generat al portal ATRI (format PDF). Els passos per aconseguir-lo són: Expedient i formació > Expedient > Consulta de dades > Imprimeix les dades i guarda una còpia per adjuntar-la al formulari.
Comproveu que aquest currículum estigui actualitzat.
A l'apartat "Currículum personal", el vostre currículum personal, amb una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat.
El nom dels fitxers no ha de contenir espais en blanc ni caràcters especials (ç, ñ, accents, signes de puntuació, etc.) perquè poden ocasionar problemes en la descàrrega.

Cal identificar el fitxer amb el nom: "cognom1_cognom2_nom_cvATRI"

Cal identificar el fitxer amb el nom: "cognom1_cognom2_nom_cvPersonal"

En el cas que l'ocupació d'aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d'éssers humans, tal com disposa l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.
<b>Autorització:</b>

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Direcció de serveis.
Finalitat: Gestió i resolució dels processos de selecció i provisió de llocs de treball de personal d'administració i serveis del Departament d'Educació.
Legitimació: Missió d'interès públic.
Destinataris: Administració de la Generalitat de Catalunya i organismes i entitats competents en la matèria. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte que ho hàgiu consentit prèviament o en els casos previstos per llei.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se'n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/seleccio-provisio-llocs-treball-pas.html

Selecció de preferències

Premeu la casella de selecció (check) per escollir les vostres preferències
Podeu reordenar la prioritat arrossegant amb el ratolí les vostres preferències

Llistat preferències

Selec
ADM001Catalunya CentralC13 - Servei de Personal Docent Cat.C.Manresa-
ADM002Catalunya CentralC13 - Servei de Personal Docent Cat.C.Manresa-
ADM003Catalunya CentralC13 - Servei de Personal Docent Cat.C.Manresa-
ADM004Catalunya CentralC13 - Secretaria Cat.C.Manresa-
ADM005Maresme - Vallès OrientalC13 - Servei de Personal Docent M.V.OrMataró-
ADM006Maresme - Vallès OrientalC13 - Servei de Personal Docent M.V.OrMataró-
ADM007Maresme - Vallès OrientalC13 - Servei de Personal Docent M.V.OrMataró-
ADM008Maresme - Vallès OrientalC13 - Servei de Personal Docent M.V.OrMataró-
ADM009Maresme - Vallès OrientalC13 - Secretaria M.V.OrMataró-
ADM010Barcelona ComarquesC13 - Servei de Personal Docent B.Com.Barcelona-
ADM011Barcelona ComarquesC13 - Servei de Personal Docent B.Com.Barcelona-
ADM012Barcelona ComarquesC13 - Servei de Personal Docent B.Com.Barcelona-
ADM013Barcelona ComarquesC13 - Servei de Personal Docent B.Com.Barcelona-
ADM014Barcelona ComarquesC13 - Secretaria B.Com.Barcelona-
ADM015Baix LlobregatC13 - Servei de Personal Docent B.Llob.Sant Feliu de Llobregat-
ADM016Baix LlobregatC13 - Servei de Personal Docent B.Llob.Sant Feliu de Llobregat-
ADM017Baix LlobregatC13 - Servei de Personal Docent B.Llob.Sant Feliu de Llobregat-
ADM018Baix LlobregatC13 - Secretaria B.Llob.Sant Feliu de Llobregat-
ADM019Vallès OccidentalC13 - Servei de Personal Docent V.Occ.Sabadell-
ADM020Vallès OccidentalC13 - Servei de Personal Docent V.Occ.Sabadell-
ADM021Vallès OccidentalC13 - Servei de Personal Docent V.Occ.Sabadell-
ADM022Vallès OccidentalC13 - Servei de Personal Docent V.Occ.Sabadell-
ADM023Vallès OccidentalC13 - Secretaria V.Occ.Sabadell-
ADM024GironaC13 - Servei de Personal Docent GiGirona-
ADM025GironaC13 - Servei de Personal Docent GiGirona-
ADM026GironaC13 - Secretaria GiGirona-
ADM027LleidaC13 - Servei de Personal Docent LlLleida-
ADM028LleidaC13 - Servei de Personal Docent LlLleida-
ADM029LleidaC13 - Servei de Personal Docent LlLleida-
ADM030LleidaC13 - Secretaria LlLleida-
ADM031TarragonaC13 - Servei de Personal Docent TaTarragona-
ADM032TarragonaC13 - Servei de Personal Docent TaTarragona-
ADM033TarragonaC13 - Servei de Personal Docent TaTarragona-
ADM034TarragonaC13 - Secretaria TaTarragona-
ADM035Terres de l'EbreC13 - Servei de Personal Docent T.Eb.Tortosa-
ADM036Terres de l'EbreC13 - Secretaria T.Eb.Tortosa-
GES001Catalunya CentralB18 - Servei de Personal Docent Cat.C.Manresa-
GES002GironaB18 - Servei de Personal Docent GiGirona-
GES003GironaB18 - Servei de Personal Docent GiGirona-
GES004Terres de l'EbreB18 - Servei de Personal Docent T.Eb.Tortosa-

Preferències seleccionades