DADES_USU

TANCA_SESSIO

  • Sol·licitud de preinscripció

Breadcrumb

Wizard

Current Progress

  • Dades personals
  • Dades Acadèmiques
  • Criteris de Barem
  • Confirmació

Dades personals

Dades identificatives

TIPUSDOCUMENT

DP_NOU_ALUMNE

Alumne/a menor d'edat emancipat/ada judicialment:
Alumne/a amb tutor/a legal tot i ser major d'edat:

Dades postals

Dades de contacte a efectes de la preinscripció

Dades del pare/mare o tutor [1]

Entitat:

Missatges

Observacions

* Camps Obligatoris