Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació

 Ensenyaments que podeu impartir:  Titulacions del màster de formació del professorat o equivalent.
imatge
 

Titulacions del màster de formació del professorat o equivalent.

 Cerca
 Informació
CodiTitulació
19885180 crèdits estudis de pedag. o psicopedag.(equivalent Màster formac. de profes. secund.) *
17912Abonament matrícula o cert. d'estar cursant certificat Form.Pedag.Didàct. (FP) **
17808Abonament matrícula o cert. de cursar Màster de form. professor d'ed. secundària
47065CAP (certificat aptitud pedagògica per a l'ensenyament secundari) *
19160Certificat aptitud ICE *
17750Certificat de Formació Pedagògica i Didàctica (FP) **
19889Compromís d'obtenir Certif. Form. Pedag. i Did. (FP) abans 1/9/21 (Prorrogat fins 31/8/24) **
18891Compromís d'obtenir Certif. Form. Pedag. i Did. (FP) abans 1/9/22 (Prorrogat fins 31/8/24) **
19893Compromís d'obtenir Certif. Form. Pedag. i Did. (FP) abans 1/9/23 (Prorrogat fins 31/8/24) **
18895Compromís d'obtenir Certif. Form. Pedag. i Did. (FP) abans 1/9/24 **
19896Compromís d'obtenir Certif. Form. Pedag. i Did. (FP) abans 1/9/25 **
19890Compromís d'obtenir Màster de formació prof. d'ed. secund. abans 1/9/21 (Prorrogat fins 31/8/24)
18890Compromís d'obtenir Màster de formació prof. d'ed. secund. abans 1/9/22 (Prorrogat fins 31/8/24)
19892Compromís d'obtenir Màster de formació prof. d'ed. secund. abans 1/9/23 (Prorrogat fins 31/8/24)
18894Compromís d'obtenir Màster de formació prof. d'ed. secund. abans 1/9/24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
   © Generalitat de Catalunya