Contacte Generalitat de Catalunya
Fletxa Departament d'Ensenyament - Mapa de la programació de l'oferta educativa
Heu seleccionat
  Àmbit geogràfic
Àrees territorials Zona educativa Comarca Municipi Districte
  Naturalesa
  Que imparteix els ensenyaments de:


desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca

desplegar afinar cerca


Àrees territorials
Comarca
Municipi
Districte
Centres que ofereixenQuè és el Mapa de la programació de l'oferta educativa?


Cada curs el Departament d'Ensenyament programa l'oferta dels ensenyaments i llocs escolars que oferirà a cada centre el curs següent, tenint en compte una sèrie de criteris, encaminats a garantir les necessitats d'escolarització.

El coneixement d'aquesta programació ha de permetre als alumnes o al seus pares fer una tria dels ensenyaments que cursarà el proper curs, la més adequada possible als seus interessos i preferències.

El Mapa de programació de l'oferta educativa permet a l'usuari accés a la informació relativa a la distribució territorial de l'oferta d'ensenyaments per al curs següent en el període que va des de la seva aprovació fins a l'inici del proper curs. A partir de l'inici de curs la informació de centres i ensenyaments es mostra al Mapa escolar de Catalunya.

  1. Funcionalitats
  2. Glossari
  3. Recomanacions de configuració
1 - Funcionalitats


El Mapa de programació de l'oferta educativa és un instrument que dóna informació de:

El cercador del mapa de la programació de l'oferta educativa permet fer una cerca a partir de diferents agregacions territorials i d'ensenyaments i el resultat obtingut de la cerca es pot visualitzar sobre el mapa del territori.

Aquests resultats, que també es visualitzen en forma de llista a la part inferior del mapa, es poden exportar a un full de càlcul que recull les dades d'identificació i de localització i la informació sobre ensenyaments i nivells ofertats.Pantalla principal - Cerca simple

A la pantalla principal es mostra el mapa i una cerca simple que permet fer selecció segons àrees territorials i segons les opcions administratives pròpies de l'organització territorial de Catalunya: comarca, municipi i districte municipal.

També mostra els ensenyaments que s'impartiran a Catalunya, que es poden triar de manera múltiple.

El resultat de la cerca es visualitza sobre el mapa.

Les icones de navegació dins del mapa permeten realitzar les funcions pròpies d'un Sistema d'informació geogràfica: apropar, allunyar, acotar una àrea determinada, veure el resultat amb visió topogràfica, fotogràfica, centrar l'objecte en el mapa, etc.Cerca avançada

Aquesta pestanya conté un cercador que ofereix triar dins dels mateixos àmbits territorials que la cerca simple, però permet precisar més el tipus d'ensenyament i el tipus de titularitat.

Un cop s'ha fet la cerca, apareixen sobre el mapa els centres triats, a la zona dreta un recordatori de la selecció feta i a la part inferior de la pantalla el total de centres resultants i la relació paginada del resultat de la cerca.

Unes icones permetenCerca per nom

Aquesta cerca permet localitzar un centre a partir del nom i retorna la mateixa informació que la resta de cerques.
2 - Glossari


Centres del Servei d'Educació de Catalunya: Formen part del Servei d'Educació de Catalunya tots els centres sostinguts amb fons públics i que imparteixin ensenyaments obligatoris o ensenyaments declarats gratuïts per la LEC. A efectes del mapa, s'hi inclouen també els ensenyaments de batxillerat i de formació professional de grau superior.

Centres d'educació infantil de primer cicle sostinguts amb fons públics: Són les llars d'infants o escoles bressol de titularitat pública i les de titularitat privada subvencionades pel Departament.

Educació no presencial: Fa referència als ensenyaments impartits per l'Institut Obert de Catalunya. Quan es demana aquest tipus d'ensenyament des de qualsevol municipi que no sigui Barcelona, el sistema indica que aquest centre és a Barcelona i dóna servei a tot Catalunya.

Àrees territorials

Segons l'article 175.1 de la LEC, l'Administració educativa de la Generalitat s'estructura en àrees territorials que es delimiten d'acord amb l'organització territorial de Catalunya i tenint en compte criteris demogràfics.

Les àrees territorials del Departament d'Ensenyament són les següents3 - Recomanacions de configuració


La resolució mínima de pantalla per la correcta visualització és de 1024px per 768px, però es recomana una resolució superior.

És necessari tenir instal·lat l'Adobe Flash Player i el Javascript activat

Els navegadors suportats són:

Avís legal | Accessibilitat | Sobre el web | © Generalitat de Catalunya
 
[error]S'ha produit un error al connectar amb el servidor.
[advertencia]

S'ha detectat que la resolució del seu navegador és menor de 1024px per 768px i la visualització de la pàgina no serà òptima.