ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  14894
Títol:  Sordera infantil. Del diagnostico precoz a la inclusión educativa
Autor:  AA.DD.
Publicació:  Madrid: Confederación española de famílias de personas sordas-FIAPAS, 2011
Matèria:  sordesa
Descriptors:  educació; atenció a la diversitat; ensenyament;
Nivell:  professorat
Resum:  L'objectiu d'aquesta guia és aportar un marc teòric de referència per l'abordatge global i interdisciplinar de la sordesa, des del primer moment de la seva detecció i diagnòstic, de manera que es procurin tots els recursos necessaris perquè es compleixi el principi d'inclusió educativa. El llibre mostra com la possibilitat de rebre una adequada atenció audioprotèsica i logopèdica en les fases prèvies i de manera precoç, tindrà un impacte positiu sobre el desenvolupament de l'alumnat amb sordesa, que si rep els instruments cognitius necessaris, pot participar en igualtat de condicions en la seva escolaritat. El llibre explica el problema de la sordesa a través dels següents capítols: la prevenció, la detecció, el diagnòstic, el tractament, la inclusió educativa i l'avaluació.
Format:  llibre
Descripció:  248p
Sordera infantil. Del diagnostico precoz a la inclusión educativa

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 371.31 SOR Disponible
Citació bibliogràfica
AA.DD.. Sordera infantil. Del diagnostico precoz a la inclusión educativa. Madrid: Confederación española de famílias de personas sordas-FIAPAS, 2011.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=4717648