ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  14788
Títol:  Cuando la escuela pretende preparar para la vida. ¿Desarrollar competencias o enseñar otros saberes?
Autor:  Perrenoud, P.
Publicació:  Graó, 2012
Col·lecció:  ´Crítica y Fundamentos, 40
Nivell:  professorat
Resum:  Planteja les reflexions de l'autor al voltant dels programes escolars orientats al desenvolupament de competències. Partint del fet que molts països fan reformes educatives perquè constaten que l'escola no prepara suficientment per a la vida, l'autor es pregunta si els sabers que s'ensenyen a l'escola són els més pertinents per entendre el món i actuar. Quina és la finalitat de l'educació obligatòria, desenvolupar competències o ensenyar altres coneixements? Preparar per als estudis superiors o per a la vida? Què hem de pensar de l'absència de coneixements com ara el dret, l'economia, les ciències polítiques o la psicologia en els programes escolars? En un moment en què l'esperança de vida s'allarga, les nostres vivències es diversifiquen i la societat canvia ràpidament, podem identificar un nombre limitat de competències útils per a tots? No serà més adequat transmetre sabers i desenvolupar actituds que permetin a cadascú construir les competències que arribi a necessitar? Estaran condemnades les societats democràtiques a mantenir el mateix currículum, producte d'una doble negociació entre les expectatives dels consumidors d'escola i entre les disciplines llargament arrelades? Cap d'aquestes preguntes té una resposta senzilla, i encara menys consensuada, però la sociologia del currículum permet plantejar-les i,potser, induir-nos a un debat seriós.
Format:  llibre
Descripció:  235p
ISBN:  8499804160
Cuando la escuela pretende preparar para la vida. ¿Desarrollar competencias o enseñar otros saberes?

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 371.214 PER Disponible
Citació bibliogràfica
Perrenoud, P.. Cuando la escuela pretende preparar para la vida. ¿Desarrollar competencias o enseñar otros saberes?. Graó, 2012.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=4605932