ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  13250
Títol:  Dirección y gestión de centros educativos. Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivo
Autor:  Vera, J.M.; Mora, V.; Lapeña, A.
Publicació:  Barcelona: Graó
Col·lecció:  Col·lecció "Acción directiva", 229
Descriptors:  educació; organització dels centres;
Nivell:  professorat
Resum:  Guia pràctica de suport a la funció directiva dels centres docents. Tracta els següents temes: aspectes legislatius bàsics que cal conèixer, el professorat, la llibertat de càtedra, , el dret de vaga, la responsabilitat civil i penal, les relacions patern-filials i les seves repercusions en l'àmbit escolar, els drets i deures dels alumnes, la convivència i la mediació, l'ensenyament de la religió, les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d'accidents escolars, la condició jurídica del menor, el maltractament i l'assetjament escolar, la gestió administrativa i acadèmica,...
Format:  llibre
ISBN:  8478274588
Dirección y gestión de centros educativos. Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivo

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 371.2 VER Baixa
Citació bibliogràfica
Vera, J.M.; Mora, V.; Lapeña, A.. Dirección y gestión de centros educativos. Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivo. Barcelona: Graó.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=2125046