ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  13223
Títol:  (Deconstruir) la imatge de l'enemic
Autor:  AA.DD.
Publicació:  Escola de cultura de pau; Diputació de Barcelona, 2005
Descriptors:  educació en valors;
Nivell:  primària; secundària
Resum:  Ofereix eines i continguts amb propostes d'activitats d'educació per a la pau. Ens presenta la imatge de l'enemig referida a l'altra part en un context de conflictes tant a nivell macrosocial (conflictes armats entre societats o països) com a nivell microsocial (conflictes entre dues persones, grups o col·lectius de diferents cultures, valors, etc.). D'aquesta manera totes les activitats proposades poden ser un instrument per a fer reflexionar sobre aquests dos nivells.
Format:  llibre
(Deconstruir) la imatge de l'enemic

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 17 DEC Disponible
Citació bibliogràfica
AA.DD.. (Deconstruir) la imatge de l'enemic. Escola de cultura de pau; Diputació de Barcelona, 2005.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=2034087