ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  13155
Títol:  Modelo integrado de mejora de la convivencia. Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos
Autor:  Torrego, Juan Carlos
Publicació:  Graó, 2006
Descriptors:  habilitats socials; ensenyament; mediació;
Nivell:  professorat
Resum:  Proposta d'actuació oberta global i integradora, que intenta fer arribar des d'una perspectiva de centre, una resposta de caràcter educatiu als conflictes de convivència que s'expressen de forma violenta a les aules i als centres escolars. La proposta, que els autors denominen model integrat de millora de la convivència, pretén respondre als conflictes escolars mitjançant diverses vies. En primer lloc amb la creació de noves estructures organitzatives (inserció de l'equip de mediació i de tractament dels conflictes). En segon lloc, amb la incentivació d'una nova actitud entre el professorat per a reflexionar sobre els processos d'elaboració de les normes de convivència. i , per últim, amb la proposició de revisió del marc curricular de centre a fi de potenciar la inclusió. El model es fonamenta en les conclusions de les investigacions sobre estratègies de mediació i resolució de conflictes en l'àmbit educatiu i de l'anàlisi de la pràctica en aquest camp. Els destinataris són tant el professorat com l'alumnat, la família i el personal no docent dels IES.
Format:  llibre
ISBN:  847827443X
Modelo integrado de mejora de la convivencia. Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 371.155 MOD Disponible
Citació bibliogràfica
Torrego, Juan Carlos. Modelo integrado de mejora de la convivencia. Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos. Graó, 2006.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=2034019