ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  13103
Títol:  Fem una cursa!
Autor:  Servei Català de Transit; Departament d'Educació
Publicació:  Generalitat de Catalunya, 2006
Descriptors:  educació viària; psicologia;
Nivell:  secundària
Resum:  Els objectius d'aquest material és identificar situacions en què influeixen factors externs de tipus social, percebre les influències externes com a elements que condicionen les conductes i ser conscient del risc que comporta prendre decisions sota pressions externes. En el vídeo veiem com el mutu interès de dos xicots per una noia provoca que encetin una cursa per la ciutat amb les seves motos. Les noies aviat desisteixen, sobretot una d'elles davant les situacions de risc que provoca un dels nois, que es creu un pilot professional de motos. El dvd va acompanyat d'un fullet amb una proposta de treball a l'aula que inclou tres activitats. A partir d'uns qüestionaris els alumnes reflexionen en grup sobre la possiblitat de deixar-se influenciar per altres persones fins al punt de posar en perill la seva seguretat. Després es fa una posada en comú de les observacions dels diferents grups.
Format:  DVD
Fem una cursa!

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 DVD 656 FEM Disponible
Citació bibliogràfica
Servei Català de Transit; Departament d'Educació. Fem una cursa!. Generalitat de Catalunya, 2006.
http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:80/epergam/web/fitxa.jsp?id=2033967