ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  13076
Títol:  Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar
Autor:  AA.DD.
Publicació:  Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catal, 2005
Descriptors:  biblioteca i lectura;
Nivell:  professorat
Resum:  Manifest traduït a moltes llengües i que s'utilitza per promoure la biblioteca escolar a diferents regions i països. Les directrius que conté aquest manifest s'han creat per informar els líders responsables de la presa de decisions a nivell nacional i local d'arreu del món, i per donar suport a la comunitat bibliotecària. Han estat escrites per ajudar les escoles a aplicar els principis expressats al manifest. Aquests principis estan estructurats en 5 apartats. Missió i política: la biblioteca escolar en el context de l'ensenyament i l'aprenentatge per a tothom; Recursos: la biblioteca escolar ha de disposar d'un finançament suficient i regular per destinar a personal, materials, tecnologies i equipaments, i el seu accés ha de ser gratuït; Recursos humans: la responsabilitat de la biblioteca recaurà en aquell membre de l'equip escolar qualificat professionalment i treballarà amb tots els membres de la comunitat escolar; Programes i activitats: la biblioteca escolar és part integrant del procés educatiu; Promoció de la biblioteca i de l'aprenentatge: cal adaptar el tipus de promoció a les característiques del centre educatiu i dels diferents grups destinataris.
Format:  llibre
Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 027.8 DIR Disponible
Citació bibliogràfica
AA.DD.. Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar. Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catal, 2005.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=2033939