ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  13007
Títol:  La escuela, un lugar para aprender a vivir. Experiencias de trabajo cooperativo en el aula.
Autor:  AA.DD.
Publicació:  Ministerio de Educación y Ciencia, 2005
Descriptors:  atenció a la diversitat; ensenyament;
Nivell:  professorat
Resum:  Seguint les tendències exposades a l'informe Delors on es remarcava la necessitat que l'escola i l'aula eren el lloc adient on ensinistrar-se a "aprendre a viure junts", el present treball proposa un projecte de desenvolupament de l'aprenentatge cooperatiu a l'aula. El treball, guardonat amb el segon premi als Premios Nacionales de Innovación Educativa de l'any 2004, aporta una nova manera d'afrontar els nous reptes que imposa la nostra societat actual: dificultats idiomàtiques, noves tecnologies de la informació, diferències interculturals, etc. Es treballa la pràctica docent des d'un enfocament investigador, plantejant l'aprenentatge per l'acció, afavorint el pensament metacognitiu i donant protagonisme al propi alumne en el seu procés d'aprenentatge i alhora que promou el desenvolupament de solucions educatives a situacions de conflicte fent incidència en el desenvolupament de les habilitats socials.
Format:  llibre
La escuela, un lugar para aprender a vivir. Experiencias de trabajo cooperativo en el aula.

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 371.31 ESC Baixa
Citació bibliogràfica
AA.DD.. La escuela, un lugar para aprender a vivir. Experiencias de trabajo cooperativo en el aula.. Ministerio de Educación y Ciencia, 2005.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=2033870