ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  12507
Títol:  Diseño y evaluación de un programa de intervención socioemocional para promever la conducta prosocial y prevenir la violencia
Autor:  Garaigordobil, M.
Publicació:  Ministerio de Educación y Ciencia, 2005
Descriptors:  educació emocional; habilitats socials; ensenyament;
Nivell:  professorat; secundària
Resum:  Aquest treball es desenvolupa en tres capítols: En el primer capítol presenta la justificació de l'estudi, els seus antecedents, i la fonamentació teòrica del mateix que gira al voltant de tres paràmetres: joc, conducta pro-social i creativitat. El segon capítol explica tot sobre l'investigació realitzada: objectius, hipòtesis, disseny, procediments, mostres, instruments d'avaluació... per últim, en el tercer capítol exposa les anàlisis de les dades realitzades i els resultats obtinguts. A més, hi ha un annex sobre fitxes tècniques dels jocs del programa i un índex dels quadres, taules i gràfics explicatius que té cada capítol. Com el seu nom indica explica el desenvolupament i funcionament d'un programa d'intervenció per promoure la bona conducta social i prevenir la violència, destinat a nens de 10 a 12 anys.
Format:  llibre
Diseño y evaluación de un programa de intervención socioemocional para promever la conducta prosocial y prevenir la violencia

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 371.155 GAR Baixa
Citació bibliogràfica
Garaigordobil, M.. Diseño y evaluación de un programa de intervención socioemocional para promever la conducta prosocial y prevenir la violencia. Ministerio de Educación y Ciencia, 2005.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=2033375