ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  11968
Títol:  La planificación didáctica
Autor:  AA.DD.
Publicació:  Graó, 2004
Descriptors:  currículum; ensenyament; organització de centres;
Nivell:  professorat
Resum:  Presenta unes reflexions i unes pràctiques en els diferents cicles educatius que expliquen els elements que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar una programació i també en el com dur-la a la pràctica. Són propostes i exemplificacions realitzades pel propi professorat que han semblat interessants de compartir. En un primer bloc introductori es tracta el tema de la seqüència formativa com a recurs i com a procés en l'ensenyament-aprenentatge i la necessitat de compartir amb l'alumnat els objectius i continguts que es treballaran, com a estratègia recomanable. També es tracta el concepte d'avaluació inicial i s'apunten estratègies per planificar les unitats de programació. En un segon bloc es presenten exemples i models de seqüenciació sobre temes de diverses àrees i diferents cicles educatius.
Format:  llibre
La planificación didáctica

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 371.214 PLA Disponible
Citació bibliogràfica
AA.DD.. La planificación didáctica. Graó, 2004.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=2032839