ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  11283
Títol:  Com viure i conviure, deixant viure?
Autor:  Luna, V.; Francés, S.
Publicació:  Ajuntament de Reus, 2002
Descriptors:  educació en valors; ensenyament;
Nivell:  professorat; secundària
Resum:  Presenta una proposta per al desenvolupament de projectes sobre el tractament dels valors a l'aula. En una primera part, estructurada com a llibre del professorat, s' ofereix una reflexió teòrica sobre el paper dels eixos transversals en el disseny curricular, parant especial esment a l'educació ambiental; l'educació per a la pau, l'educació per a la igualtat; l'educació vial, l'educació per a la salut i l'educació del consumidor; es passa després en aquest primer bloc temàtic a explicar la planificació d'un projecte i a donar un ventall d'orientacions per al seu desenvolupament. El segon apartat, llibre de l'alumnat, s'estructura d'acord a nuclis d'interrogants motivadors per al procés inicial d'aprenentatge (D'on i com comencem?, Què sabem?, Què vull saber?, Què puc saber?) i la posterior revisió avaluativa (Què sé ara?, Què he après?). El llibre finalitza amb un recull de material complementari i un ampli llistat biogràfic sobre els valors com a eixos transversals del currículum.
Format:  llibre
Com viure i conviure, deixant viure?

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 17 LUN Disponible
Citació bibliogràfica
Luna, V.; Francés, S.. Com viure i conviure, deixant viure?. Ajuntament de Reus, 2002.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=2032157