ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  11250
Títol:  Cómo educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas
Autor:  AA.DD.
Publicació:  Narcea, 2001
Descriptors:  educació en valors; ensenyament;
Nivell:  professorat
Resum:  Els valors poden ensenyar-se i aprendre's, i determinades estratègies didàctiques ho poden facilitar. Aquest són dos dels principis en els quals es fonamenta el treball d'equip de professors i professores creadors d'aquesta obra, en la qual s'han recollit i sintetitzat la seva pràctica, contrastada ja amb altres professionals de l'educació. Desprès d'una breu introducció sobre el què pot ser l'educació en valors i el seu lloc en el disseny curricular impulsat per la reforma educativa, l'apartat més ampli del llibre descriu les propostes pràctiques d'una manera clara, ben estructurada i plena de recursos per aplicar en qualsevol ocasió. Valors com responsabilitat, sinceritat, diàleg, confiança, autoestima, creativitat, pau, amistat, respecte, justícia, cooperació, compartir,... es tracten seguint tots el mateix esquema. Els textos de treball que s'utilitzen apareixen complerts i es recullen en un índex final que els fa més accessibles. Aquest llibre ve a ser una guia per a la reflexió interna en els claustres i per a l'elaboració d'instruments didàctics.
Format:  llibre
Cómo educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 17 COM Disponible
Citació bibliogràfica
AA.DD.. Cómo educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas. Narcea, 2001.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=2032124