ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  11220
Títol:  Educació emocional i llenguatge en el marc de l'escola
Autor:  Gómez, J.
Publicació:  A.M. Rosa Sensat, 2002
Descriptors:  habilitats socials; ensenyament;
Nivell:  professorat
Resum:  Exposa l'estudi realitzat per l'autora sobre la relació biunívoca necessària entre intel·ligència emocional i el llenguatge per a llur construcció i desenvolupament mutus. Primerament dedica un capítol a exposar les teories sobre la intel·ligència emocional i les competències lingüístiques en què es basa l'autora. A continuació s'apunten una sèrie de reflexions pedagògiques sobre el paper de l'escola, del projecte educatiu, dels mestres, del grup classe, dels aspectes organitzatius per donar sentit allò que es fa i es vol aconseguir. Es fa també un seguit de propostes didàctiques (conversa, text lliure, text aconduït) que propicien el desenvolupament de les competències enunciades. Finalment es presenten les produccions dels infants en relació a la proposta d'activitats i s'acaba amb una sèrie de conclusions respecte a l'estudi
Format:  llibre
IMATGE NO DISPONIBLE

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 371.155 GOM Disponible
Citació bibliogràfica
Gómez, J.. Educació emocional i llenguatge en el marc de l'escola. A.M. Rosa Sensat, 2002.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=2032094