ePèrgam
  Per registrar-se  
  Ajuda
| Surt
  CRP del Bages       
CRP del Bages
Registre:  10989
Títol:  Educació socioemocional a primària. Materials pràctics i de reflexió
Autor:  Carpena, A.
Publicació:  Eumo, 2001
Descriptors:  habilitats socials; ensenyament; acció tutorial formació del professorat;
Nivell:  primària; professorat
Resum:  Les aportacions científiques, d'una banda, i la reflexió sobre els canvis socials accelerats, de l'altra, posen de manifest la necessitat d'una educació que abasti el món complex de les emocions. Cal, doncs, que els centres educatius facin un replantejament de la tasca educativa i que sumin a la formació acadèmica (àmbit cognitiu de desenvolupament) una formació socioemocional, imprescindible per a la vida individual i en societat. L'autora proporciona eines per incorporar aquesta dimensió en l'educació dels infants a l'àmbit familiar i escolar. El llibre s'estructura en 4 grans blocs temàtics: autoestima, gestió d'emocions i de sentiments, empatia i resolució positiva de conflictes. Cada bloc consta d'un apartat teòric, que pretén contribuir a la reflexió sobre la pràctica educativa, i un altre de pràctic que inclou un bon nombre de propostes, activitats i recursos concrets d'intervenció psicoeducativa.
Format:  llibre
Educació socioemocional a primària. Materials pràctics i de reflexió

Comentaris
No hi ha comentaris.
Exemplars
Núm. Signatura Estat
1 371.155 CAR Disponible
Citació bibliogràfica
Carpena, A.. Educació socioemocional a primària. Materials pràctics i de reflexió. Eumo, 2001.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:443/epergam/web/fitxa.jsp?id=2031869