Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament

17008821 EOI de Banyoles (Banyoles)

Centre: 17008821 - EOI de Banyoles Data creació centre: 01/09/2005
Adreça: p. Lluís Maria Vidal, 32-42 Codi postal: 17820
Municipi: Banyoles Districte:
Telèfon del centre: 972584929 Correu electrònic del centre: b7008821@xtec.cat
Telèfon de direcció: Correu electrònic de direcció:
Telèfon de secretaria: Correu electrònic de secretaria:
Correu electrònic departamental: b7008821@xtec.cat
Naturalesa: Públic Tipus de titularitat: Departament d'Ensenyament
Àrea Territorial: Girona Coordenades: Mostrar centre a Google Maps 480078,316 X 4663275,614 Y
URL pàgina web centre:
Aspectes destacables del centre:
Fotografia exterior de l'edifici Fotografia interior de l'edifici
Aquest centre no disposa d'imatge exterior. Aquest centre no disposa d'imatge interior.