Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament

17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols (Sant Feliu de Guíxols)

Centre: 17008110 - EOI de Sant Feliu de Guíxols Data creació centre: 01/09/2003
Adreça: c. del Canigó, 41 Codi postal: 17220
Municipi: Sant Feliu de Guíxols Districte:
Telèfon del centre: 972821646 Correu electrònic del centre: b7008110@xtec.cat
Telèfon de direcció: Correu electrònic de direcció:
Telèfon de secretaria: Correu electrònic de secretaria:
Correu electrònic departamental: b7008110@xtec.cat
Naturalesa: Públic Tipus de titularitat: Departament d'Ensenyament
Àrea Territorial: Girona Coordenades: Mostrar centre a Google Maps 502057,921 X 4626897,65 Y
URL pàgina web centre:
Aspectes destacables del centre:
Fotografia exterior de l'edifici Fotografia interior de l'edifici
Aquest centre no disposa d'imatge exterior. Aquest centre no disposa d'imatge interior.