08070519 Esc. de Música Musicàrea (Vilanova i la Geltrú)

Centre: 08070519 - Esc. de Música Musicàrea Data creació centre: 01/09/2012
Adreça: rbla. Josep Antoni Vidal, 4 Codi postal: 08800
Municipi: Vilanova i la Geltrú Districte:
Telèfon del centre: 938145817 Correu electrònic del centre: info@musicarea.cat
Correu electrònic departamental: a8070519@xtec.cat
Naturalesa: Privat Tipus de titularitat: Persones Físiques
Àrea Territorial: Barcelona Comarques Coordenades: Mostrar centre a Google Maps 393194 X 4564058 Y
URL pàgina web centre: http://www.musicarea.cat
Aspectes destacables del centre: Musicàrea és un centre d'estudis musicals que posa als alumnes a tocar des del primer dia. Per aquest motiu la seva pedra angular son els combos i les audicions regulars per diferents espais de la ciutat. La seva infraestructura n'és un reflex, amb un buc insonoritzat, una sala d´audicions i un espai de cant (les golfes) amb sengles equips de veus, teclats, microfonia i amplificació. També oferim un lloguer d'espais d'assaig, tan pels estudiants (gratuït) com per als grups externs. Musicarea és un Centre examinador registrat Trinity College London (47275), una institució educativa britànica amb prestigi arreu del món que permet una avaluació en música amb criteris prfessionalitzadors actuals. En procés d´homologació amb el Ministerio de Educació Musicàrea és Escola associada a Emipac, Escoles de Música Privada Associades de Catalunya. Col.labora amb V´n'G Gospel Choir. Musicàrea disposa d´un servei oficial de Musicoteràpia Garraf a Vilanova i la Geltrú. Oferta Educativa Musica en Familia dels 0 als 3 anys A partir dels 4 anys, sensibilització musical + roda d'instruments Dels 8 als 12 anys cursos integrals de combo, instrument i llenguatge musical. A partir dels 12 anys cursos instrumentals "Play Along" (instrument i combo) o programes professionalitzadors (Bridge, Muzik Pro) per accedir al grau mig o al superior. Programa propi “Creatiu Musical” amb àudio digital i composició. Abonaments de classes individuals Especialitats Instrumentals Piano, Cant, Guitarra, Bateria, Saxos, Violí, Viola, Violoncell, Viola, Flauta, Clarinet, Percussió llatina, Combos de música moderna Ukevandals (grup d'ukeleles) Bigvanova i la Geltrú (Big Band) dirigida per Roberto Albrecia (Esmuc) Classes de harmònica, cajón i acordió Aula d'audio digital i producció de música amb ordinador Amb PC, targetes d´audio i teclats. Tallers d' edició de partitures, DJ i producció musical per ordinador. Llenguatge musical assistit per tablets/ apps
Fotografia exterior de l'edifici Fotografia interior de l'edifici
Imatge Exterior Imatge Interior