17004530 Institut Santiago Sobrequés i Vidal (Girona)

Centre: 17004530 - Institut Santiago Sobrequés i Vidal Data creació centre: 21/07/1979
Adreça: c. Joan Reglà, 2-4 Codi postal: 17003
Municipi: Girona Districte:
Telèfon del centre: 972218550 Correu electrònic del centre: b7004530@xtec.cat
Telèfon de direcció: Correu electrònic de direcció:
Telèfon de secretaria: Correu electrònic de secretaria:
Correu electrònic departamental: b7004530@xtec.cat
Naturalesa: Públic Tipus de titularitat: Departament d'Ensenyament
Àrea Territorial: Girona Coordenades: Mostrar centre a Google Maps 485111,378 X 4646633,133 Y
URL pàgina web centre: https://agora.xtec.cat/inssobreques
Aspectes destacables del centre:
Fotografia exterior de l'edifici Fotografia interior de l'edifici
Aquest centre no disposa d'imatge exterior. Aquest centre no disposa d'imatge interior.